Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Pomáhame Ukrajine s reformou verejných financií

Aktualizované dňa: 13.09.2023 11:30

Ukrajine pomôžeme s reformou riadenia verejných financií a daní. Navyše im odovzdáme skúsenosti z oblasti integračného procesu do Európskej únie. Ide o ďalší mechanizmus pomoci Ukrajine, a to prostredníctvom expertízy ministerstva financií. Minister financií Michal Horváth a štátna tajomníčka rezortu financií Eva Gonçalves prijali delegáciu ministerstva financií Ukrajiny. Vládna delegácia je na trojdňovej odbornej návšteve Slovenska.

Ukrajina napriek ťažkej situácii investuje úsilie do reforiem riadenia svojich verejných financií a zefektívňovania daňovej politiky. Krajina sa pritom zameriava na zohľadňovanie legislatívy EÚ. A práve v tejto oblasti je Slovensko našim susedom nápomocné a to formou odovzdávania našich skúseností. To je aj hlavný dôvod návštevy ukrajinskej delegácie na Slovensku, ktorú zastrešuje ministerstvo financií.

„Našou ambíciou je pomôcť našim partnerom z Ukrajiny v náročnej a ambicióznej práci na reformách riadenia verejných financií a daňovej oblasti, pomôcť im skúsenosťami, ktoré sme pri procese integrácie do EÚ a dôležitých reformách nadobudli. Verím, že aj vďaka tomu sa Ukrajine podarí presadiť reformy, ktoré si dovolím tvrdiť sú základným predpokladom pre smerovanie Ukrajiny do EÚ, ako aj efektívnu koordináciu donorskej pomoci a rekonštrukciu tejto vojnou ťažko zasiahnutej krajiny“ povedala štátna tajomníčka ministerstva financií Eva Gonçalves.

„Ukrajina pracuje na programe digitalizácie riadenia verejných financií tak, aby bola schopná vyhovieť na jednej strane očakávaniam na zjednodušenie daňového systému a na strane druhej vyššej miere kontroly a transparentnosti, s cieľom dosahovať súlad a pripravovať sa na implementáciu legislatívy EÚ v tejto oblasti. Skúsenosti Slovenska v týchto oblastiach sú pre nás veľmi cenné,“ povedala Svitlana Vorobey, štátna tajomníčka ukrajinského ministerstva financií.
 
Témou ďalších spoločných rokovaní bude aj hľadanie aktuálnych možností, ako by sa mohlo naše ministerstvo financií angažovať v oblasti rozvojovej spolupráce či pri obnove Ukrajiny. Návšteva je súčasťou širšieho programu EU4PFM zameraného na efektívny systém riadenia verejných financií. Program financuje EÚ a projektovo riadi litovská agentúra Central Project Management Agency (CPMA).

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR