Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Polročné zhodnotenie plnenia rozpočtu: Napriek výzvam hospodárime podľa plánu

Aktualizované dňa: 15.08.2022 18:35

Vojnový konflikt na Ukrajine, pandémia či rastúca inflácia. Napriek všetkým výzvam Ministerstvo financií SR hospodári podľa plánu a vyššie výdavky dokáže kompenzovať aj bez zvyšovania deficitu. Hospodárenie rozpočtu verejnej správy v roku 2022 sa naďalej očakáva na úrovni -5,2 miliardy eur, čo predstavuje -4,9 % HDP. To zodpovedá úrovni schváleného rozpočtu verejnej správy na tento rok. Schodok však môže byť ku koncu roku nižší.

Okrem lepšieho vývoju príjmov rozpočtu verejnej správy dochádza v súvislosti s rastúcou infláciou aj k nárastu a potrebe financovania dodatočných výdavkov rozpočtu verejnej správy. Najvýraznejšími rizikami pre hospodárenia tohto roka naďalej zostáva situácia spojená s vojnovým konfliktom na Ukrajine, príchod prípadnej jesennej vlny pandémie COVID – 19, výdavky spojené s infláciou, a to najmä ceny energií.

Nad rámec schváleného rozpočtu je potrebné zabezpečiť krytie záverov kolektívneho vyjednávania pre tento rok, konkrétne vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 500 eur na zamestnanca. Úspory identifikované v rozpočte však primárne kryjú uvedené potreby a riziká.

Skutočne dosiahnutý schodok rozpočtu verejnej správy môže byť ku koncu roka nižší, a to v prípade, že sa nenaplnia predpoklady kapitol štátneho rozpočtu o predpokladanom čerpaní prostriedkov z prostriedkov EÚ, prostriedkov na financovanie spoločných programov SR a EÚ, ako aj použití kapitálových výdavkov.

Týmto sa môžu skutočné výdavky rozpočtu verejnej správy priblížiť optimistickejšiemu odhadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) z júla 2022, ktorý je vo výške 3,7 percenta HDP. RRZ vo svojom odhade používa vlastné analýzy a odhady vývoja ekonomiky, ako aj výraznejšie zohľadňuje doterajší výsledok deficitu ku koncu júla. Odhad očakávanej celoročnej skutočnosti Ministerstva financií SR vychádza z konzervatívneho, a preto aj prísnejšieho prístupu odhadu alokácie zdrojov a potrieb na pokrytie rizík do konca roka.

Celú Správu o očakávanej skutočnosti za rok 2022 v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na rok 2022 si prečítate tu: TU

Ministerstvo financií SR