Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Podpora reforiem na Slovensku

Aktualizované dňa: 22.03.2023 11:00

Európska komisia (EK) sa pre rok 2023 rozhodla z Nástroja technickej pomoci (TSI) podporiť 12 projektov a prideliť im celkové financovanie vo výške 5,8 milióna eur. EK v septembri minulého roku vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v rámci TSI, ktorý je pokračovateľom Programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP). Slovensko sa do TSI v októbri zapojilo s 23 projektami v kumulatívnej hodnote 10 146 900 eur, z ktorých EK vybrala 12 najlepších v celkovej výške 5,8 milióna eur.

Vďaka snahe jednotlivých ministerstiev a kvalite projektov má Slovensko príležitosť na reformy v oblasti sociálnych vecí, eVlády, výskumu a vývoja, digitálnej a zelenej transformácie alebo v skvalitnení verejných financií.

Hlavným cieľom TSI je pomôcť krajinám pri vykonávaní štrukturálnych reforiem podporujúcich rast hospodárstva. Tieto reformy by mali pomôcť posilniť konkurencieschopnosť, zvýšiť rast produktivity, udržateľný hospodársky rast, vytvárať pracovné miesta a podporovať investície. Tohtoročné špecifikum TSI je zameranie na ciele zelenej a digitálnej transformácie a na výzvy spojené s krízou, ktorú spôsobila ruská agresívna vojna na Ukrajine.

Na rozdiel od štrukturálnych fondov, správu a riadenie celého projektu zabezpečuje priamo EK. Rezorty sú tak len prijímateľom výhod programu. Odbor európskych politík pri MF SR plní úlohu národného koordinátora TSI. Treba zdôrazniť, že tento program kontinuálne pokračuje a členské krajiny sa budú môcť zapojiť opätovne na jeseň tohto roka.
Úspešné projekty

Medzi úspešnými uchádzačmi zo Slovenska sú Úrad vlády SR s projektom zameraným na zvýšenie absorpcie EŠIF, elimináciu prílišnej regulácie poskytnutie plnohodnotných investícií pre roky 2021 až 2027. Úrad vlády SR bol taktiež úspešný s projektom zameraným na priemyselné ekosystémy a integrovanú tvorbu politiky v oblasti výskumu a vývoja. Ministerstvo hospodárstva SR bolo úspešné s projektom v oblasti urýchlenia povoľovania obnoviteľnej energie. Ministerstvo zdravotníctva SR získalo podporu pre projekt venovaný podpore integrovanej starostlivosti zameranej na človeka. Ministerstvo životného prostredia SR uspelo s projektom venovaným podpore adaptácie na klímu na Slovensku. Ministerstvo spravodlivosti SR získalo podporu na tvorbu procesnej mapy nového IT systému v insolvencii. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR uspelo s projektom implementácie princípu „Do no significant harm“ (DNSH) v programe verejného financovania. Ďalším z úspešných žiadateľov je Ministerstvo financií SR s posilnenia úlohy revízií výdavkov v rozpočtovom procese Slovenska. Tiež bola podporená žiadosť Ministerstva školstva SR  so zámerom urýchlenia a zefektívnenia kurikulárnych a digitálnych reforiem v triedach prostredníctvom posilnenia výsledkovo-orientovaných postupov regionálnych a miestnych implementačných podporných štruktúr MŠ SR. V neposlednom rade bol podporený projekt Národnej banky Slovenska, ktorý pomôže pri tvorbe národnej príručky krízového manažmentu.

Pri cezhraničných projektoch boli podporené za Slovensko dve žiadosti. Národná banka Slovenska bude participovať na fínskom projekte, ktorý sa venuje koncepcie modelov AI pri monitorovaní zneužívania trhu a Úrad vlády SR spolupracuje s Luxemburskom na projekte zameranom na posilnenie politík a reforiem riadenia ľudí založených na dôkazoch.

TSI sa sústreďuje najmä na reformy v kontexte Európskeho semestra (špecifické odporúčania pre krajiny - CSRs), na reformy spájané s prioritami EÚ, reformy v rámci implementácie Plánov obnovy a odolnosti a na reformy, ktoré členské štáty vykonávajú na vlastný podnet. Zároveň je špecifický dôraz kladený na reformy v oblasti digitálnej a zelenej transformácie. Program je otvorený všetkým členským štátom Únie a hlavným výberovým kritériom je kvalita projektov a opodstatnenosť reforiem v kontexte potrieb príslušného členského štátu.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR