Podpis Úverovej zmluvy pre Úver na podporu modernizácie sektoru zdravotníctva
Podpis Úverovej zmluvy pre Projekt technickej pomoci modernizácie sektoru zdravotníctva medzi Slovenskou

Aktualizované dňa: 01.12.2003 06:00

V utorok 2. decembra 2003 podpísali podpredseda vlády SR a minister financií SR, Ivan Mikloš a riaditeľ pre krajiny Strednej Európy a Baltických krajín, Roger Grawe, Úverovú zmluvu pre Úver na podporu modernizácie sektoru zdravotníctva a Úverovú zmluvu pre Projekt technickej pomoci modernizácie sektoru zdravotníctva medzi Slovenskou republikou a Svetovou bankou.

„Cieľom navrhovaného projektu je pomoc pri budovaní kapacity zdravotníckeho sektora a zvýšenie jeho efektívnosť pri financovaní a poskytovaní zdravotnej starostlivosti“ povedal Ivan Mikloš. „Chceme zlepšiť kvalitu zdravotníckych služieb, pri zachovaní dostupnosti zdravotnej starostlivosti, osobitne pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, ako aj zvýšenie regulačných, plánovacích a koncepčných schopností Ministerstva zdravotníctva SR.“

V rámci Pôžičky na podporu modernizácie sektoru zdravotníctva (HSMS SECAL) Svetová banka poskytne úver Slovenskej republike vo výške 55 mil. EUR (cca 2,31 mld. Sk) a na Projekt technickej pomoci modernizácie sektoru zdravotníctva (HSMS TAP) poskytne úver v celkovej sume 10,58 mil. EUR (cca 444,36 mil. Sk).

Čerpanie prostriedkov od Svetovej banky pre Projekt modernizácie zdravotníctva je naplánované na roky 2003 - 2007. Na rok 2003 je plán čerpania vo výške 400 mil. Sk z toho 36 mil. Sk ako spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Na rok 2004 sa predpokladá čerpanie pre tento Projekt vo výške 932 mil. Sk z toho 62 mil. Sk ako spolufinancovanie.