Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Podpis Úverovej zmluvy pre Úver na podporu modernizácie sektoru zdravotníctva
Podpis Úverovej zmluvy pre Projekt technickej pomoci modernizácie sektoru zdravotníctva medzi Slovenskou

V utorok 2. decembra 2003 podpísali podpredseda vlády SR a minister financií SR, Ivan Mikloš a riaditeľ pre krajiny Strednej Európy a Baltických krajín, Roger Grawe, Úverovú zmluvu pre Úver na podporu modernizácie sektoru zdravotníctva a Úverovú zmluvu pre Projekt technickej pomoci modernizácie sektoru zdravotníctva medzi Slovenskou republikou a Svetovou bankou.

„Cieľom navrhovaného projektu je pomoc pri budovaní kapacity zdravotníckeho sektora a zvýšenie jeho efektívnosť pri financovaní a poskytovaní zdravotnej starostlivosti“ povedal Ivan Mikloš. „Chceme zlepšiť kvalitu zdravotníckych služieb, pri zachovaní dostupnosti zdravotnej starostlivosti, osobitne pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, ako aj zvýšenie regulačných, plánovacích a koncepčných schopností Ministerstva zdravotníctva SR.“

V rámci Pôžičky na podporu modernizácie sektoru zdravotníctva (HSMS SECAL) Svetová banka poskytne úver Slovenskej republike vo výške 55 mil. EUR (cca 2,31 mld. Sk) a na Projekt technickej pomoci modernizácie sektoru zdravotníctva (HSMS TAP) poskytne úver v celkovej sume 10,58 mil. EUR (cca 444,36 mil. Sk).

Čerpanie prostriedkov od Svetovej banky pre Projekt modernizácie zdravotníctva je naplánované na roky 2003 - 2007. Na rok 2003 je plán čerpania vo výške 400 mil. Sk z toho 36 mil. Sk ako spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Na rok 2004 sa predpokladá čerpanie pre tento Projekt vo výške 932 mil. Sk z toho 62 mil. Sk ako spolufinancovanie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Podpis Úverovej zmluvy pre Úver na podporu modernizácie sektoru zdravotníctva
    Podpis Úverovej zmluvy pre Projekt technickej pomoci modernizácie sektoru zdravotníctva medzi Slovenskou

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.