Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Podávame pomocnú ruku rodinám s deťmi a podnikateľom.

Aktualizované dňa: 29.01.2021 13:15

Zmierňujeme podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa a podávame pomocnú ruku podnikateľom. Parlament dnes schválil vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti. Minister financií Eduard Heger ďakuje všetkým 118 prítomným poslancom, ktorí hlasovali za návrh. Podľa schváleného zákona  zamestnávatelia a SZČO si budú môcť uznať náklady, ktoré vynaložili na testovanie, za daňové výdavky.

Predkladaná úprava sa dotkne daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, a ktorí z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu koronavírusu nemohli vykonávať svoju prácu a dosahovať príjmy.

Týmto daňovníkom štát vyplatil príspevky v rámci pandemických opatrení prostredníctvom „pandemického“ nemocenského, ošetrovného, príspevkov poskytovaných v rámci aktívnej politiky trhu práce a dotácií poskytovaných kultúrnej obci z Ministerstva kultúry SR. Tieto príjmy sú v súčasnosti od dane z príjmov oslobodené a nevstupujú do zdaniteľných príjmov daňovníka, pričom  výška zdaniteľných príjmov daňovníka je jednou z podmienok rozhodujúcich pre uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa. Ak teda  daňovník nedosiahne túto hranicu zdaniteľných príjmov – 6 násobok minimálnej mzdy -  nemá nárok na daňový bonus.

Preto sme sa rozhodli tieto nezdaniteľné príjmy zahrnúť do výpočtu hranice, od ktorej ľuďom vzniká nárok na daňový bonus. Je to ďalšia pomoc štátu rodinám s deťmi, ďakujem poslancom, že náš zámer podporili,“ povedal minister financií Eduard Heger.

Významnou zmenou je aj prístup štátu k nákladom firiem a SZČO na testovanie. Počas obdobia pandémie budú uznané za daňové výdavky aj tie, ktoré zamestnávateľom vznikli na zmiernenie šírenia pandémie. Táto pomoc sa týka aj výdavkov na testovanie  blízkych osôb zamestnanca alebo SZČO.

Hľadáme a nachádzame všetky rozumné možnosti, ako udržať kúpyschopnosť našich občanov na čo najvyššej úrovni. Takto sa má správať štát, o ktorý sa ľudia v núdzi a ťažkých časoch môžu oprieť,“ povedal minister Heger.

 

Ministerstvo financií SR