Po pridelení eKasa kódu si stiahnite inicializačný balíček

Aktualizované dňa: 23.05.2019 13:56

Finančná správa eviduje každým dňom narastajúci počet žiadostí o pridelenie kódu eKasa klient. Aktuálne (k 23.5.) je v systéme eKasa aktívnych 121 826 pokladníc. Finančná správa však upozorňuje podnikateľov, aby si po pridelení eKasa kódu nezabudli stiahnuť identifikačné a autentifikačné údaje. Týka sa to podnikateľov, ktorí požiadali o pridelenie kódu eKasa pre online registračnú pokladnicu (ORP).

Finančná správa vyzýva podnikateľov, ktorí ešte nepodali žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient, aby tak spravili. O pridelenie kódu ORP môže podnikateľ požiadať aj pred prerobením alebo kúpou pokladnice. Žiadosť o pridelenie kódu ORP nie je viazaná na konkrétny typ pokladnice.

Počet kódov pokladnice eKasa klient, ktoré pridelila finančná správa podnikateľom na základe podaných žiadostí, sa zo dňa na deň zvyšuje. Pridelený eKasa kód má 121 826 pokladníc, čo za posledný týždeň predstavuje nárast o približne 22 000 pokladníc. Len za uplynulý deň pridelila finančná správa eKasa kód 4 850 pokladniciam. Podnikateľ, ktorého pokladnici finančná správa pridelila eKasa kód, by mal následne spraviť ďalšie kroky.

Podnikateľ si pár dní (cca 3 - 5) po podaní žiadosti o pridelenie kódu eKasa klient už môže stiahnuť zo svojej eKasa zóny nachádzajúcej sa v osobnej internetovej zóne na portáli finančnej správy tzv. inicializačný balíček. Finančná správa mu totiž za ten čas eKasa kód pre ORP pridelí. Pridelený kód si podnikateľ nájde v osobnej internetovej zóne – Autorizované služby - časť eKasa. Podnikateľ si cez detail pokladnice z každého kódu ORP stiahne identifikačné a autentifikačné údaje, ktoré bude potrebné nahrať do ORP.

Celý postup stiahnutia identifikačných a autentifikačný údajov, vrátane obrázkových ukážok,  zverejnila finančná správa aj na svojom portáli.

Upozorňujeme, že v prípade pridelenia kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) podnikateľ nesťahuje inicializačný balíček v rámci eKasa zóny. Prihlasovacie údaje spolu s kódom pokladnice sa doručujú podnikateľovi poštou do vlastných rúk.

Zároveň podnikatelia, ktorým bol pridelený kód pokladnice eKasa, by mali čo najskôr kontaktovať dodávateľov certifikovaných produktov pre eKasu – buď pre úpravu, alebo výmenu súčasne používanej pokladnice. Všetci certifikovaní dodávatelia sú zverejnení na portáli finančnej správy. 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR