Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Otvorili sme odbornú diskusiu o zlepšení posudzovania vplyvov verejných politík

Aktualizované dňa: 30.08.2023 13:00

Ministerstvo financií SR na základe analýz a hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) dnes diskutovalo s odbornou verejnosťou o možných návrhoch na zlepšenie posudzovania vplyvov verejných politík. Cieľom je pomôcť politikom robiť informovanejšie rozhodnutia. 

Spolu s predstaviteľmi verejného a súkromného sektora dnes zástupcovia Ministerstva financií SR diskutovali o tom, akými systémovými zmenami by bolo možné zvýšiť informovanosť a kvalitu rozhodnutí politikov. 

„Návrhy predkladané vo vláde a v parlamente majú často vplyv aj na rozpočet verejnej správy, ktorý sa nie vždy dôkladne posudzuje. Aj kvôli občanom, aj kvôli rozpočtu potrebujeme zlepšiť proces hodnotenia verejných politík ešte predtým, ako sú dané návrhy prijaté. Som rád, že sa nám podarilo otvoriť odbornú diskusiu o tom, ako posilniť proces rozhodovania podľa dát. Je to dôležitá téma, ktorá patrí aj medzi priority Programového vyhlásenia vlády,“ hovorí poverený minister financií Michal Horváth.

Kvalita právneho prostredia na Slovensku klesá a právne predpisy sa často menia. Napríklad zákon o sociálnom poistení sa za ostatné 3 roky novelizoval až 33-krát.

„Množstvo zmien vidíme aj v zdravotníckych zákonoch a daňovej legislatíve. Okrem kvality legislatívneho prostredia sa tým znižuje aj stabilita a predvídateľnosť celého systému,“ vysvetľuje riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze Martin Haluš.

Súčasný systém posudzovania vplyvov vo vláde je formalistický a často neodpovedá na naozaj dôležité otázky, zaznelo v diskusii s odborníkmi. Predkladatelia nedostatočne preukazujú výber najlepšej alternatívy a neidentifikujú konkrétne ciele ani riziká implementácie.

Problémom je aj časté obchádzanie štandardných procesov pripomienkovania a nosenie materiálov priamo na rokovanie vlády. Rezorty, verejnosť a poradné orgány tak nemajú priestor vzniesť pripomienky, čo môže spôsobovať schvaľovanie materiálov s nedostatkami.

Podobné problémy nastávajú aj v parlamente. Poslanecké návrhy sa bežne schvaľujú bez adekvátneho zhodnotenia vplyvov. Môže to zvyšovať náklady verejnosti na dodržiavanie zákonov a viesť k vzniku nekrytých rozpočtových vplyvov. Predlžuje sa tiež rozsah pozmeňovacích návrhov, ale jednotliví poslanci majú rovnaký čas na rozhodovanie.

Jednou z možností, o ktorej sa hovorilo, je vypracovanie podrobnejšej analýzy nákladov a prínosov pre takzvané „veľké reformy“ ako sú napríklad zmeny v dôchodkovom systéme či rodinnej politike. Jej súčasťou by bolo skutočné zhodnotenie alternatív. Pre ostatné, menšie návrhy, by sa analýza vplyvov výrazne zjednodušila. Odborníci sa tiež zhodli na tom, že by malo pribudnúť aj nezávislé posúdenie vplyvov, ktorého výsledok bude verejne prístupný.

Martin Haluš pripomína, že úspech prípadnej reformy bude závisieť od vôle politikov: „K jej naplneniu bude potrebný predovšetkým záujem zo strany politikov robiť veci odborne a dôkladne si vyhodnotiť každý nápad predtým, než sa ho rozhodnú realizovať. Videli sme pri valorizácii dôchodkov, ako môže pôvodný zámer nakoniec vypáliť inak. Verím, že touto diskusnou štúdiou mierime správne a jej finálna podoba prispeje k lepším rozhodnutiam o zmenách verejnej politiky na Slovensku.“  

Závery odbornej diskusie budú súčasťou finálneho návrhu reformy, ktorá bude verejnosti predstavená v najbližších týždňoch. 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR