Obnova hospodárstva a boj proti daňovým podvodom je našou prioritou

Aktualizované dňa: 22.06.2021 10:00

Štátny tajomník Ministerstva financií SR Marcel Klimek sa dnes zúčastní na rokovaniach V4 vo Varšave. Hlavnými témami diskusií budú obnova hospodárstva po kríze, nastavenie medzinárodného zdaňovania a digitalizácie, taxonómia vo finančných službách a spolupráca medzi zúčastnenými krajinami v daňovej oblasti.

Ťažiskovou témou stretnutia z hľadiska hospodárskej obnovy po kríze spôsobenej pandémiou Covid-19 bude diskusia o aktuálnej situácii s národnými plánmi obnovy. Štátny tajomník Marcel Klimek informuje o slovenskom pláne obnovy, ktorý bol v pondelok pozitívne ohodnotený aj predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ktorá navštívila Slovensko. Nasledovať bude diskusia o fiškálnom vývoji s ohľadom na očakávanú reformu rozpočtových pravidiel EÚ.

Osobitne dôležitým bodom rokovaní bude nariadenie o taxonómii, ktoré má za cieľ podporiť transformáciu európskeho hospodárstva na ekologickejší a odolnejší obehový systém. Slovensko podporilo finálne znenie nariadenia o taxonómii ako prvostupňovej legislatívy.

„Teší ma, že sa počas diskusií o hospodárskej obnove Európy otvorili dôležité témy, ako sú medzinárodné zdaňovanie a digitalizácia, ktorých kľúčom je dosiahnutie globálneho riešenia, alebo nariadenie o taxonómii, v ktorom zdieľame podobné pozície v oblasti jadra a zemného plynu. Navyše je nutné pokračovať s cielenými a dočasnými opatreniami na podporu hospodárskej obnovy,“ uviedol po prvotných rokovaniach štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek.

Následne budú ministri diskutovať o medzinárodnom zdaňovaní a nastavení spolupráce v daňovej oblasti. „Administratívna spolupráca medzi našimi krajinami v daňovej oblasti je základom pre boj s daňovými únikmi a podvodmi,“ povedal Marcel Klimek.

Súčasťou stretnutia by mali byť aj diskusie o prijatí a nastavení riešení zdanenia digitálnej ekonomiky, čo predstavuje pre Slovenskú republiku vysokú prioritu. Aj ministerstvo financií považuje za nevyhnutné nastavenie efektívneho zdaňovania, kde každý subjekt musí platiť svoj spravodlivý podiel. Platí to aj v prípade spoločností, ktoré vykonávajú svoju činnosť bez fyzickej prítomnosti. Ministerstvo financií podporuje každú iniciatívu, ktorá prispieva k efektívnemu boju proti podvodom, nakoľko boj proti podvodom predstavuje prioritu pre Slovenskú republiku a túto vládnu koalíciu.


Ministerstvo financií SR