Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

NR SR schválila rozpočet na rok 2022

Aktualizované dňa: 14.12.2021 18:30

Zodpovedný, prorastový, starostlivý. Presne tak by sa dal charakterizovať návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý dnes definitívne schválili poslanci Národnej rady SR. Spolu s ním vzal parlament na vedomie aj rozpočet verejnej správy na nasledujúce tri roky. Rozpočet na rok 2022 je postavený na troch základných pilieroch. Výrazné zníženie deficitu, zvýšenie investícií na historické hodnoty a reagovanie na pandémiu.

Kým ešte pred niekoľkými mesiacmi štát počítal v Programe stability s deficitom takmer 10 percent, v schválenom návrhu rozpočtu na budúci rok sa podarilo tento odhad znížiť o polovicu, teda presnejšie na úroveň 4,94 % HDP.

Ďalším dôležitým momentom štátneho rozpočtu sú investície. V roku 2022 plánuje Slovenská republika investovať takmer 6 miliárd eur vrátane zdrojov Plánu obnovy a odolnosti. Najväčšie projekty sú plánované v oblasti dopravy a obrany. Investičná obálka sa v nasledujúcom roku zväčší o približne 2 miliardy eur oproti priemeru rokov 2018 až 2021, čo predstavuje zvýšenie o takmer polovicu.

Budúcoročný rozpočet reaguje aj na aktuálnu pandémiu. Počíta s rezervou vo výške 717 miliónov eur. Z týchto zdrojov budú financované opatrenia na zmiernenie vplyvu pandémie v rôznych oblastiach. Od pomoci podnikateľom až po nákup vakcín a financovanie nákladov v zdravotníctve.

Viac informácií nájdete tu: https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/rozpocet-verejnej-spravy/

Najdôležitejšie výdavky rozpočtu:
- Zákonná valorizácia platov zdravotníkov (91 mil. eur)
- Okamžité opatrenie na zvýšenie počtu sestier (11 mil. €)
- Zrušenie doplatkov za lieky pre vybrané skupiny obyvateľstva a zabezpečenie inovatívnej liečby (nárast o 56,6 mil. €)
- Dofinancovanie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR (125 mil. €)
- Budovanie novej siete nemocníc, rekonštrukcia existujúcich nemocníc, výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby a iné (219,9 mil. €)
- Rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch v regionálnom školstve (390 mil. €)
- Financovanie športovej infraštruktúry prostredníctvom Fondu na podporu športu (11,5 mil. €)
- Podpora rodiny - valorizácia rodičovského príspevku, prídavku na dieťa a i. (33 mil. €)
- Podpora budúcich matiek vo forme tehotenských dávok, ktoré budú slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve (15 % z denného vymeriavacieho základu)
- Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP - zvýšenie príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu (46,7 mil. €)
- Údržba ciest I. triedy a pokračujúce veľkoplošné opravy (90,5 mil. €)
- Celkové výdavky na podporu rozvoja bývania na rok 2022 sú vo výške 313 mil. € vrátane výdavkov Štátneho fondu rozvoja bývania
- Zvýšené výdavky v sume 175 mil. € z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti určené na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, reformu verejnej osobnej dopravy, rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy či podporu ekologickej osobnej dopravy
- Dekarbonizácia priemyslu, pričom bude podporené zavádzanie najlepších aktuálnych dostupných technológií vo výrobe a procesoch (105 mil. €)
- Obnova budov a energetická hospodárnosť rodinných domov (83,6 mil. €)
- Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí (68 mil. €)


Ministerstvo financií SR