Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Novela zákona o cenách

Aktualizované dňa: 18.01.2021 16:00

Ministerstvo financií SR predkladá návrh zákona, ktorým sa mení zákon o cenách. Cieľom predkladaného návrhu je zavedenie možnosti zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Jedno a dvoj centové mince ale naďalej zostanú zákonným platidlom. Matematický spôsob zaokrúhľovania predstavuje neutrálny, spravodlivý spôsob pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Mesačný náklad zaokrúhľovania predstavuje rozpätie 0-2 centy. Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti.

Ministerstvo financií SR predkladá návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Návrh zákona  sa vypracováva na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024 a Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie. Cieľom predkladaného návrhu je zavedenie možnosti zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí použitím podobných princípov ako pri zrušení 10 a 20 halierových mincí v minulosti.

Slovenská republika tak nasleduje niektoré krajiny eurozóny, ktoré sa pre takéto riešenie rozhodli na národnej úrovni s tým, že 1 a 2 centové mince naďalej zostanú zákonným platidlom až do ich zrušenia Radou EÚ po porade s Európskym parlamentom a ECB na úrovni eurozóny.

Touto úpravou dôjde k zjednodušeniu vydávania mincí pri hotovostnom platobnom styku, znížia sa náklady podnikateľov za poplatky bánk za vloženie resp. spracovanie 1 a 2 centových mincí, a aj k pozitívnemu efektu na životné prostredie znižovaním použitia obalového materiálu a počtu prepráv týchto mincí.

Navrhuje sa zaokrúhľovanie len hotovostných platieb, nakoľko cieľom navrhovanej zmeny je obmedzenie obehu mincí, ktoré súvisia s hotovosťou, a to matematickým spôsobom zaokrúhľovania, ktorý je neutrálny, spravodlivý pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Pri platbe do 5 centov sa navrhuje zaokrúhlenie na 5 centov.

Odkaz na materiál: TU

Pre názornosť uvádzame nasledovné príklady:

Príklad 1  - platba v hotovosti:

Nákup:
rožok štandard 3x 0,07                                .... 0,21 €
Mlieko polotučné 1 l                                     .... 0,89 €
Tradičné maslo z lahodnej smotany 125 g  .... 1,57 €
Chlieb pšenično ražný konzumný 1000 g    .... 0,99 €
Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením  .... 3,66 €
Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti, a to  3,66 € matematicky nadol, na 3,65 €.
Kupujúci zaplatí v hotovosti po zaokrúhlení 3,65 €.

Ak by sa celý nákup platil, napr. platobnou kartou, výsledná platená cena sa nezaokrúhľuje a kupujúci zaplatí 3,66 €.

Príklad 2  - kombinácia platby v hotovosti a stravnými lístkami:

Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením             .... 48,34 €
Kupujúci chce zaplatiť dvomi stravnými lístkami v hodnote 3,83€, spolu 7,66 € a zvyšok doplatiť v hotovosti.
Hodnota stravných lístkov, nakoľko nie je hotovosťou, sa odpočíta z výslednej nezaokrúhlenej ceny nákupu.
Zaokrúhli sa až zvyšná cena nákupu platená v hotovosti, čiže  48,33 – 7,66 = 40,68 €, a to matematicky nahor, na 40,70 €.
Kupujúci doplatí v hotovosti 40,70 €.
Výsledná cena nákupu po zaokrúhlení bude 48,36 €.

Príklad 3  - kombinácia platby v hotovosti a platobnou kartou:

a)
Výsledná cena    nákupu                                .... 48,32 €
Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 20 € a zvyšok platobnou kartou.
20 € sa odpočíta z výslednej hodnoty nákupu, t. j. 48,32 – 20 = 28,32 €.
Kupujúci doplatí 28,32 € platobnou kartou bez zaokrúhlenia.

b)
Výsledná cena    nákupu                                .... 48,32 €
Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 8,32 € a zvyšok platobnou kartou.
Kupujúci zaplatí 8,30 €  (8,32 € sa matematicky zaokrúhli nadol) a zvyšok 40,02 € doplatí platobnou kartou bez zaokrúhlenia.

Tabuľka s príkladmi zaokrúhľovania platených cien:

Platená cena v € pred zaokrúhlením

 

Platená cena v € po zaokrúhlení

Poznámka

0,01

0,05

Cena do 0,02 € vrátane, ktorá by sa matematicky zaokrúhlila na 0,00 €, sa zaokrúhli nahor, na 0,05 €.

0,02

0,05

Cena do 0,02 € vrátane, ktorá by sa matematicky zaokrúhlila na 0,00 €, sa zaokrúhli nahor, na 0,05 €.

0,03

0,05

Matematické zaokrúhlenie.

0,04

0,05

Matematické zaokrúhlenie.

0,05

0,05

Cena sa nezaokrúhľuje.

0,06

0,05

Matematické zaokrúhlenie.

0,07

0,05

Matematické zaokrúhlenie.

0,08

0,10

Matematické zaokrúhlenie.

0,09

0,10

Matematické zaokrúhlenie.

0,10

0,10

Cena sa nezaokrúhľuje.

0,11

0,10

Matematické zaokrúhlenie.

0,12

0,10

Matematické zaokrúhlenie.

0,13

0,15

Matematické zaokrúhlenie.

0,14

0,15

Matematické zaokrúhlenie.

0,15

0,15

Cena sa nezaokrúhľuje.

0,16

0,15

Matematické zaokrúhlenie.

0,17

0,15

Matematické zaokrúhlenie.

0,18

0,20

Matematické zaokrúhlenie.

0,19

0,20

Matematické zaokrúhlenie.

0,20

0,20

Suma sa nezaokrúhľuje.

0,21

0,20

Matematické zaokrúhlenie.

0,22

0,20

Matematické zaokrúhlenie.

0,23

0,25

Matematické zaokrúhlenie.

0,24

0,25

Matematické zaokrúhlenie.

0,25

0,25

Cena sa nezaokrúhľuje.

0,26

0,25

Matematické zaokrúhlenie.

0,27

0,25

Matematické zaokrúhlenie.

0,28

0,30

Matematické zaokrúhlenie.

0,29

0,30

Matematické zaokrúhlenie.

0,30

0,30

Cena sa nezaokrúhľuje.

0,31

0,30

Matematické zaokrúhlenie.

0,32

0,30

Matematické zaokrúhlenie.

0,95

0,95

Cena sa nezaokrúhľuje.

0,96

0,95

Matematické zaokrúhlenie.

0,97

0,95

Matematické zaokrúhlenie.

0,98

1

Matematické zaokrúhlenie.

0,99

1

Matematické zaokrúhlenie.

1

1

Cena sa nezaokrúhľuje.

1,01

1

Matematické zaokrúhlenie.

1,02

1

Matematické zaokrúhlenie.

1,03

1,05

Matematické zaokrúhlenie.

 

Ministerstvo financií SR