Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Ministerstvo financií SR určilo limit výdavkov pre jednotlivé kapitoly rozpočtu

Aktualizované dňa: 28.06.2024 15:10

Minister financií SR Ladislav Kamenický dnes podpísal dokumenty, ktoré sú určené pre všetky ministerstvá, úrady a inštitúcie, ktoré sú financované z rozpočtu verejnej správy. Ide o určenie takzvaných výdavkových limitov na rok 2024.

Týmto krokom tak formálne dochádza k naplneniu zákona o rozpočtových pravidlách. Určenie limitu výdavkov je jeden z nástrojov, ktorý ministerstvu financií pomôže s postupným ozdravovaním verejných financií a je to zároveň jeden z cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR.

Doplňujúce informácie:

Výdavkové limity pripravilo ministerstvo financií v rámci reformy fiškálnych pravidiel Európskej únie. Výdavkové limity sa zjednodušene povedané stávajú akousi brzdou pri nadmernom vynakladaní verejných zdrojov.

Výdavkové limity sa v praxi počas predchádzajúcich rokov neuplatňovali, keďže existovala výnimka z dôvodu pandémie a energetickej krízy. Predchádzajúce vlády tak neboli nútené dodržiavať požadované limity výdavkov a aj z toho dôvodu sa medzi rokmi 2020 a 2023 výrazne zhoršil stav verejných financií v oblasti deficitu aj dlhu SR. Od roku 2024 však výnimka na uplatňovanie limitov skončila a štáty EÚ sa už opäť musia riadiť schválenými limitmi, ktoré im podľa zložitých výpočtov určujú, koľko financií môžu použiť na výdavky štátu.

Výdavkové limity by mali spolu s plánovanou konsolidáciou prispieť k postupnému ozdraveniu verejných financií, ku ktorému sa zaviazala vláda SR aj vo svojom Programovom vyhlásení vlády SR a nedávno aj v schválenom Programe stability SR. Výdavkové limity tak korešpondujú s plánom postupného zníženia deficitu verejnej správy na úroveň pod 3% HDP do roku 2027 a následnom znižovaní dlhu SR.

Výdavkové limity sú zároveň definované aj v Pláne obnovy a odolnosti SR a boli jednou z podmienok na splnenie míľnika na uvoľnené financií z ďalšej platby pre SR.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR