Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dohoda OECD o výmene informácií

Aktualizované dňa: 10.11.2022 10:00

Slovenská republika podpísala počas zasadnutia Globálneho fóra OECD v Seville spolu s ďalšími krajinami multilaterálnu dohodu, ktorou sa rozširuje vzájomná spolupráca medzi krajinami s cieľom zvýšiť daňovú transparentnosť.

Zahrnutím ďalšej oblasti do automatickej výmeny informácií na daňové účely získajú jednotlivé finančné správy prístup k údajom, ktoré sú nevyhnutné pre riadny výber daňových príjmov. Je to mimoriadne dôležitý krok a to zvlášť v dnešnej dynamicky sa vyvíjajúcej spoločenskej a ekonomickej situácii.

Automatická výmena informácii o príjmoch oznamovaných digitálnymi platformami umožní správcom dane identifikovať osoby generujúce príjmy, ktoré by mali byt zdanené a v úzkej spolupráci s príslušným daňovníkom zabezpečiť riadny výber dane.

Podpísaním tejto rezortnej dohody Slovenská republika pokračuje v zavádzaní inovatívnych prístupov ako čeliť výzvam v rámci digitalizácie a globalizácie ekonomiky a ktorými zabezpečí efektívny boj proti nežiaducemu daňovému správaniu pri cezhraničných transakciách. 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR