Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Pol miliardy eur pre lepšie zdravotníctvo

Aktualizované dňa: 27.09.2022 09:00

V zdravotníctve je takmer pol miliardy eur, ktoré dokážeme presunúť na top priority v sektore. Celkový potenciál úspor identifikovali v aktualizovanej revízii výdavkov na zdravotníctvo Útvar hodnoty za peniaze a Inštitút zdravotných analýz, analytické jednotky ministerstva financií a ministerstva zdravotníctva. Materiál aktualizuje opatrenia revízie výdavkov na zdravotníctvo z roku 2019 a predstavuje množstvo úsporných a hodnotových opatrení, ktoré sa dajú zapracovať do rozpočtu verejnej správy na roky 2023-2025.

„Zdravotníctvo čelí viacerým výzvam, ktoré treba akútne riešiť. Hľadáme možnosti ich financovania, a aj preto sme aktualizovali opatrenia z revízie výdavkov. Ak sa pripravený balík úsporných a hodnotových opatrení zapracuje do rozpočtu, zdravotníctvo bude efektívnejšie. Vo výsledku dosiahneme lepšie zdravie pacientov, čo je najvyššia hodnota, ku ktorej chceme smerovať,“ hovorí Štefan Kišš z Útvaru hodnoty za peniaze.

Potenciál úspor predstavuje 483 miliónov eur, z toho takmer 426 miliónov je na výdavkoch z verejného zdravotného poistenia. Z nich sa dajú v roku 2023 dosiahnuť úspory vo výške 127 miliónov eur. Najväčšiu časť tvoria úspory plynúce z efektívnejšieho užívania liekov. Cestou k zlepšeniu je napríklad podpora vstupu generík a biosimilárnych liekov či úprava podmienok preplácania liekov na výnimku.

Z pohľadu objemu úspor je dôležité aj referencovanie cien a počtov diagnostických vyšetrení so zahraničím. Ceny za poskytovanie magnetickej rezonancie (MR) a počítačovej tomografie (CT) sú v priemere vyššie ako v Česku a slovenskí pacienti absolvujú takmer o tretinu viac týchto vyšetrení ako v krajinách V3. Jedným z dôvodov môžu byť duplicitné a opakované vyšetrenia.

Matej Mišík z Inštitútu zdravotných analýz: „Opatrenia z revízie pomohli nájsť aspoň časť financií, ktoré tento sektor tak veľmi potrebuje. Prelúskali sme množstvo dát a naše odporúčania sú, podľa môjho názoru, výsledkom komplexnej analýzy zdravotníctva. Nebojme sa ju použiť pre rozhodovanie, kam presmerovať obmedzené zdroje.“

Zdroje, ktoré sa uvoľnia po realizácii úsporných opatrení sa dajú presmerovať do hodnotových opatrení ako personálna stabilizácia sektora, podpora inovatívnych liekov, posilnenie siete všeobecnej ambulantnej starostlivosti či zlepšenie financovania nemocníc vďaka DRG v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Aj samotná realizácia viacerých úsporných opatrení je naviazaná na plnenie niektorých hodnotových a systémových opatrení. Ide napríklad o presun kompetencií zo špecializovanej na všeobecnú ambulantnú starostlivosť a znižovanie spotreby antibiotík.

„Návrh opatrení je len štartovacou čiarou, dôležitejšie bude ich úspešné zavedenie do praxe. Dúfam, že sa zdroje podarí presmerovať tak, aby sa zdravotníctvo posunulo k lepším výsledkom,“ uzatvára Štefan Kišš.

Kompletnú revíziu nájdete tu: https://www.mfsr.sk/files/archiv/29/Aktualizacia-revizie_zdravotnictvo_final.pdf

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR