Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

MMF ocenil zavedenie výdavkových stropov a plán reforiem

Aktualizované dňa: 20.05.2022 16:00

Aktuálna ekonomická situácia, reformy z plánu obnovy či vplyv vojny na Ukrajine. Aj to boli hlavné témy, ktorým sa venovala pravidelná hodnotiaca komisia Medzinárodného menového fondu (MMF). Zástupcovia MMF pod vedením Petie Topalovej absolvovali záverečné rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR Marcelom Klimekom.

MMF vo svojej hodnotiacej správe pozitívne hodnotí pokrok, ktorý Slovensko dosiahlo počas predchádzajúcich mesiacov, a to najmä pri implementácii reforiem Plánu obnovy a odolnosti. Zástupcovia MMF počas stretnutia so štátnym tajomníkom ministerstva financií Marcelom Klimekom zvlášť ocenili jednu z najdôležitejších reforiem z pohľadu rezortu financií a to zavedenie výdavkových stropov.

Potešilo ma, že misia Medzinárodného menového fondu pozitívne zhodnotila reformy súčasnej vlády, najmä zavedenie výdavkových stropov. Tiež sme sa zhodli, že pomoc ohrozeným skupinám je v dnešnej dobe mimoriadne dôležitá. Presne to robíme v balíčku opatrení pre rodiny s deťmi. Chceme zmeniť nelichotivé prvenstvo Slovenska, keďže u nás sú rodiny s deťmi v porovnaní s bezdetnými rodinami najviac ohrozené chudobou v rámci krajín EÚ,“ povedal po stretnutí štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek.

MMF konštatuje, že dôležité reformy spolu s efektívnymi investíciami výrazne prispejú k zvýšeniu životnej úrovne na Slovensku a prispejú k rastu ekonomiky.

Reformy fiškálneho rámca a dôchodkového systému by mohli výrazne posilniť verejné financie a misia víta nedávny pokrok v tejto oblasti“, uviedol MMF.

Zástupcovia misie zároveň zdôraznili, že v vzhľadom na aktuálnu situáciu s rastúcou infláciou je mimoriadne dôležitá dobre navrhnutá, cielená a včasná podpora zraniteľným domácnostiam. Štrukturálne reformy, ktoré posilňujú energetickú bezpečnosť, urýchľujú zelenú a digitálnu transformáciu a podporujú produktivitu by mali pripraviť pôdu pre budúci hospodársky rast. Misia zdôraznila, že po oživení ekonomiky je Slovensko pripravené na konsolidáciu verejných financií. MMF však v tejto súvislosti neodporúča zavedenie daňovej brzdy, keďže by tento nástroj mohol obmedziť možnosti konsolidácie verejných financií.

Zástupcovia MMF hodnotili aj vplyv vojny na Ukrajine na našu ekonomiku. Misia poukázala na významné dopady, a to najmä na rast cien komodít. Zdôraznili preto potrebu štrukturálnych zmien pre posilnenie energetickej bezpečnosti. MMF očakáva, že vojna na Ukrajine bude mať významný ekonomický vplyv na Slovenskú republiku, vzhľadom na jej geografickú blízkosť, veľkú závislosť od dovozu energií z Ruska a vysokú integráciu do globálnych dodávateľských reťazcov. Bezprostrednou politickou prioritou by podľa odporúčaní MMF mala byť minimalizácia ekonomických následkov vojny a zmiernenie humanitárnych problémov ľudí z Ukrajiny, ktorí hľadajú útočisko na Slovensku.

Misia MMF sa na Slovensku konala v dňoch 9. až 20. mája 2022. Počas návštevy absolvovali zástupcovia MMF viacero rokovaní s predstaviteľmi jednotlivých ministerstiev, Národnej banky Slovenska, komerčných bánk, obchodných komôr, ratingových agentúr a podnikateľských subjektov.

Ministerstvo financií SR