Ministerstvo financií SR plánuje obstarať zákazku „Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft“

Aktualizované dňa: 03.07.2018 06:00

Realizáciou predmetnej zákazky budú zabezpečené nové licencie Fabasoft ako aj služby podpory (údržby) aplikačných licencií Fabasoft, ktoré sa využívajú v rámci rôznych informačných systémov rezortu  Ministerstva financií SR, Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Služby podpory licencií sú nevyhnutné pre zabezpečenie upgrade, konzultácie, prechod na vyššiu verziu a patche. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 1 112 592,00 EUR bez DPH pričom MF SR pripravovalo súťažné podklady tak, aby v rámci verejnej súťaže dosiahlo čo najnižšiu cenu zákazky.