Minister Eduard Heger: Urobili sme to fér

Aktualizované dňa: 11.02.2021 14:30

Podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger oznámil mená nových predsedov predstavenstiev a ich členov v štátnych akciových spoločnostiach Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) a Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB). Vymenovaní manažéri prešli dvojstupňovým výberovým konaním. „Títo ľudia nemajú pokútne väzby na oligarchov či politické strany. Vsadili sme na odbornosť, dôveryhodnosť a skúsenosti,“ povedal minister financií Eduard Heger.

Výberové konania vyvolala potreba nájsť tých najlepších, pretože štátne podniky musí ovládnuť nová kultúra, kultúra práce v prospech verejného záujmu. Do výberových konaní na posty SZRB sa prihlásilo 58 záujemcov a na posty SEPS až 60 uchádzačov. Taký historicky vysoký počet uchádzačov považujeme za jednoznačný úspech a potvrdenie transparentnosti a efektivity celého procesu. Domnievame sa, že ide o jedno z najúspešnejších výberových konaní v štátnych spoločnostiach vôbec.

„Chcel som mať istotu, že naozaj vyberiem tých najlepších,“ vysvetlil minister financií Eduard Heger druhé kolo výberového konania, pri ktorom mu asistovali Gabriel Šípoš z Transparency International Slovensko, nad odbornosťou predseda ÚRSO Andrej Juris či konzultant Peter Škodný.

Predsedom predstavenstva SZRB sa stáva Peter David, podpredseda predstavenstva Roland Štandler a členom predstavenstva Tomáš Takács. V prípade SEPS sa predsedom predstavenstva stáva Peter Dovhun a členmi sú Jaroslav Vach, Martin Riegel, Miroslav Janega a Marián Širanec.

Dovolím si povedať, že týmito výberovými konaniami sme vytvorili príklad, etalón, ako sa to dá urobiť fér,“ povedal minister financií Eduard Heger. „To, ako má Slovenská záručná a rozvojová banka na trhu pôsobiť, má napísané už v názve. Má poskytovať záruky na nádejné projekty a napomáhať tým rozvoju Slovenska. Od vedenia SZRB teda očakávam prácu v zmysle princípov hodnoty za peniaze, dodržiavanie pravidiel obozretného nakladania so zdrojmi, zlepšenie obchodnej politiky, zlepšenie procesov a teda zvýšenie výkonnosti,“ dodal minister Heger.

Ministerstvo financií SR v spoločnosti SEPS počas predchádzajúcich týždňov vykonalo audit prostredníctvom Útvaru hodnoty za peniaze. Aj na základe týchto záverov boli jasne pomenované problémy a výzvy, pred ktorými spoločnosť stojí. Najdôležitejším cieľom je analýza procesov a zefektívnenie zmlúv. Inak povedané, spoločnosť skoncuje s politickými väzbami a neefektívnymi zákazkami. Výzvami sú aj zabezpečenie stability siete, zefektívnenie obstarávania podporných služieb, rozvojový investičný plán a zoštíhlenie administratívy. V konečnom dôsledku by sa všetky tieto zmeny mali premietnuť do koncovej ceny elektriny.

Všetky tieto ciele sú merateľné a dávajú mi tak zrozumiteľné kritériá pri posudzovaní práce nových manažérov,“ uzavrel minister financií Eduard Heger.

 

Ministerstvo financií SR