Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

MF SR sprístupňuje svoje údaje na novom transparentnom portáli európskej kvality

Aktualizované dňa: 14.04.2023 13:00

Ministerstvo financií SR (MF SR) predstavuje svoj nový transparentný portál s názvom Open data portál Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorý prináša transparentnosť vo finančných údajoch. Na jednom mieste si tak môžu novinári, laická či odborná verejnosť jednoducho nájsť potrebné otvorené údaje a dáta, ktorými disponujú ministerstvo financií, Štátna pokladnica, Eximbanka, Úrad vládneho auditu či finančná správa. Ide tak o prvý rezortný opendata portál v histórii. Aj prostredníctvom tejto novej platformy sa MF SR stáva modernou, otvorenejšou a transparentnejšou verejnou inštitúciou.

Nový portál je k dispozícii na adrese https://opendata.mfsr.sk a je výsledkom niekoľkomesačnej práce zamestnancov rezortu financií a dodávateľa. Cieľom bolo sprístupniť údaje ministerstva obyvateľom Slovenska, novinárom či odbornej verejnosti v prehľadnej a používateľsky prívetivej podobe.

Veľmi ma teší, že sa nám podarilo sprístupniť tento portál s otvorenými dátami širokej verejnosti. Cesta ku fungujúcej demokratickej krajine vedie práve cez transparentnosť pri nakladaní s verejnými zdrojmi. Je to zároveň ďalší dôkaz, že naša vláda nemá čo skrývať a myslí boj s korupciou naozaj vážne,“ skonštatoval premiér a poverený minister financií Eduard Heger.

Najviac jedinečných a špecifických dát bolo sprístupnených za oblasť štátneho výkazníctva, kde verejnosť nájde príjmy a výdavky verejnej správy, výročnú správu, dáta o hospodárení územnej samosprávy, datasety z účtovnej konsolidácie či vývoja Maastrichtského dlhu verejnej správy od roku 1995. V rámci vizualizovaných údajov sú k dispozícii napríklad aktuálne finančné prehľady o stave rozpočtov za jednotlivé obce a ich rozpočtové organizácie za rok 2022 v mapovej podobe. 

Našim zámerom bolo priniesť vyššiu transparentnosť vo finančných údajoch v modernom a prehľadnom prevedení s tým, že využijeme pozitívne funkcionality z portálu finančnej správy doplnené o lokálny katalóg otvorených dát či rozhrania pre harvestáciu. Prítomnosť týchto vylepšení zaraďuje tento portál medzi jedinečné opendata portály v európskej kvalite,“ doplnil Pavol Škápik, generálny riaditeľ sekcie štátneho výkazníctva na MF SR.

Portál sa už dnes člení na 11 osobitných celkov, v rámci ktorých sú zdieľané nie len dáta zbierané a tvorené ministerstvom financií, ale aj inými organizáciami ako Eximbanka, Štátna pokladnica, Úrad vládneho auditu, finančná správa, pričom postupne sa bude tento zoznam inštitúcií, a tak aj rozsah údajov, rozširovať. Okrem pravidelnej aktualizácie, postupne pribudnú aj dáta Útvaru hodnoty za peniaze či Inštitútu finančnej politiky.

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje, ktoré sú voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, pričom je ich možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR