Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

MF SR pokračuje v konzultačnom procese k Plánu obnovy

Aktualizované dňa: 01.12.2020 20:00

Ministerstvo financií SR pokračuje v konzultačnom procese k Plánu obnovy a odolnosti so zástupcami samospráv a s poradcami prezidentky Slovenskej republiky.

Ministerstvo financií SR pokračuje v sérii pracovných rokovaní so zapojením širokého spektra kľúčových partnerov, a to s cieľom zabezpečiť transparentný a inkluzívny postup v prípravách Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý stanovuje programy reforiem a investícií do roku 2026 a je kľúčovým dokumentom pre získanie podpory z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ako ústredného nástroja obnovy Next Generation EU. Konzultačný proces vyústi verejnou diskusiou k plánu koncom decembra 2020.

Dňa 25. novembra sa uskutočnili pracovné stretnutia so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska Úniou miest Slovenska a následne s poradcami prezidentky Slovenskej republiky, na ktorom Ministerstvo financií SR informovalo partnerov o aktuálnom stave príprav plánu, o jeho kľúčových aspektoch a prioritách a vypočulo si návrhy a pripomienky k jednotlivým reformným oblastiam. Podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger na stretnutí zdôraznil, že ak má byť Plán obnovy a odolnosti úspešným projektom je veľmi dôležité, aby na ňom mali svoj podiel všetci relevantní aktéri. Práve zástupcovia samospráv sú kľúčovými hráčmi k dosiahnutiu tohto úspechu. Ďalším z výsledkom rokovaní je aj spoločná dohoda na intenzívnej spolupráci a na pravidelných pracovných stretnutiach.

Dňa 27. novembra sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami Americkej obchodnej komory, Francúzsko-slovenskej obchodnej komory, Slovensko–rakúskej obchodnej komory a Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. Ministerstvo financií SR informovalo partnerov o aktuálnom stave príprav plánu, o jeho kľúčových aspektoch a prioritách a vypočulo si návrhy a pripomienky k jednotlivým reformným oblastiam. Zástupcovia najvýznamnejších obchodných komôr na Slovensku ocenili proaktívny prístup Ministerstva financií SR a možnosť zapojiť sa do konzultačného procesu. Účastníci rokovania sa zhodli, že medzi kľúčové reformné priority pre opätovné naštartovanie ekonomiky a zlepšenie kvality života na Slovensku patrí predovšetkým vzdelávanie, veda, výskum, inovácie, zdravotníctvo, efektívna verejná správa, digitalizácia a v neposlednom rade transformácia smerom k zelenej a udržateľnej ekonomike. Obchodné komory zároveň vyzývajú k zefektívneniu verejného obstarávania a k zmenám v stavebnom zákone.

Dňa 1. decembra sa uskutočnilo pracovné stretnutie s poslancami Európskeho parlamentu na ktorom Ministerstvo financií SR informovalo partnerov o aktuálnom stave príprav plánu, o jeho kľúčových aspektoch a prioritách a vypočulo si návrhy a pripomienky k jednotlivým reformným oblastiam. Podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger ocenil proaktívny prístup europoslancov, ako aj konštruktívnu diskusiu s cieľom nájsť pre Slovensko ten najlepší možný plán obnovy. Poslanci Európskeho parlamentu označili rokovanie ako veľmi konštruktívne, otvorené a podnetné, pričom zdôraznili, že Plán obnovy a odolnosti považujú za jednu z najdôležitejších tém pre ekonomickú obnovu Slovenska. Europoslanci tiež privítali, že Ministerstvo financií SR berie odporúčania Európskej komisie zamerané najmä na zelenú a digitálnu transformáciu veľmi vážne a ocenili záujem vlády o modernizáciu železničnej dopravy, investície do zdravotníctva, školstva, vedy, výskumu a inovácií, či do verejnej správy a digitalizácie.

 

Ministerstvo financií SR je koordinátorom prípravy Plánu obnovy a odolnosti, ktorý bude obsahovať súbor reforiem a investícií potrebných na obnovu a posilnenie odolnosti Slovenska, riešiť výzvy a priority identifikované v špecifických odporúčaniach Európskej komisie, prispievať k posilňovaniu rastového potenciálu, tvorby pracovných miest, hospodárskej a sociálnej odolnosti a podporovať zelenú a digitálnu transformáciu krajiny. Pre Slovensko je Plán obnovy a odolnosti unikátna príležitosť ako sa vysporiadať s reformným a investičným dlhom, ako aj posunúť krajinu k vyššej pridanej hodnote prostredníctvom technológií 21. storočia. Slovenská republika musí Plán obnovy a odolnosti predložiť Európskej komisii do 30. apríla 2021.

 

Ministerstvo financií SR