Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

MF SR informovalo partnerov o aktuálnom stave plánu obnovy

Aktualizované dňa: 18.03.2021 16:00

Ministerstvo financií SR informovalo partnerov o aktuálnom stave plánu obnovy, zo zahraničia prichádzajú pozitívne reakcie

Aktuálny stav príprav Plánu obnovy a odolnosti SR bol jednou z tém dnešného zasadnutia strategickej úrovne Komisie pre európske záležitosti so štátnymi tajomníkmi. Partnerov o aktuálnom stave strategického materiálu informoval štátny tajomník ministerstva financií SR Ľuboš Jančík.

„Mimoriadne ma teší a som hrdý, že  Slovensko nielenže výrazne napreduje v príprave plánu obnovy, ale náš plán je aj v rámci Európskej únie vnímaný za jeden z ukážkových dokumentov. Aj vďaka tejto skvelej reputácii sme kontaktovaní inými členskými krajinami, s ktorými zdieľame skúsenosti. V tejto súvislosti sme boli oslovení a komunikovali sme s Lotyšskom, nedávno nás tiež kontaktovala Litva,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva financií SR Ľuboš Jančík.

Počas diskusie Jančík zdôraznil aj mimoriadne náročné podmienky vrátane pandemickej situácie, stiesneného časového rámca na prípravu ako aj meniacej sa legislatívy z európskej úrovne, s ktorými sa ministerstvo muselo pri prípravách vysporiadať.

„Plán obnovy nie je postavený na zelenej lúke, ale odráža striktné požiadavky stanovené na európskej úrovni a zároveň adresuje veľké národné priority ako je školstvo, zdravotníctvo či efektívna verejná správa, t.j. oblasti, ktoré boli na Slovensku dlhodobo zanedbávané a ktoré sú kľúčové pre rast životnej úrovne a kvalitu života,“ dodal s tým, že nie všetky oblasti bolo možné zahrnúť do plánu aj vzhľadom na striktné požiadavky Európskej komisie.

Tie priority, ktoré sa do plánu nedostali, sa objavia buď v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) alebo vo verejných financiách, ktorých výdavky sa pohybujú na úrovni 40 miliárd eur. Okrem fondu obnovy a odolnosti má Slovensko stále k dispozícii vyše 8 miliárd eur z existujúcich EŠIF ako aj 13 miliárd eur z nového programovacieho obdobia, čo sú celkovo väčšie finančné objemy než je samotný plán obnovy.

Priority plánu obnovy vychádzajú z odporúčaní Európskej komisie, z Programového vyhlásenia vlády a Národného programu reforiem. Vzišli z niekoľkomesačných diskusií na odbornej a politickej úrovni a reflektujú tak politický konsenzus ako aj kritériá Európskej komisie, ktoré musí Slovensko splniť.

Plán obnovy a odolnosti SR je až do 22. marca v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zároveň môžu všetky zainteresované strany vrátane verejnosti do 26. marca pripomienkovať aj návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ktorý definuje proces implementácie, finančné vzťahy a ich vysporiadanie a ďalšie ustanovenia o poskytovaní prostriedkov mechanizmu. Konečný termín na zaslanie plánu obnovy je pre všetky členské krajiny EÚ rovnaký, a teda 30. apríl.

 

Ministerstvo financií SR