Makroekonomická prognóza je lepšia, ako sa očakávalo

Aktualizované dňa: 10.02.2021 15:45

Slovenská ekonomika vďaka silnejšiemu 3. kvartálu uzavrela rok 2020 s poklesom o 5,8 %. V septembri sa hovorilo o poklese 6,7 %. Pozitívnym dôvodom je miernejší pokles spotreby domácnosti a rýchlejšia obnova exportu. V roku 2021 bude oživenie pokračovať a rast HDP dosiahne 4,3 %, najmä vďaka rýchlejšiemu reštartu ekonomiky po prvej vlne pandémie. Ekonomiku by už mohli podporiť aj investície z Plánu obnovy a odolnosti EÚ.

HDP Slovenska v roku 2020 klesne o 5,8%. Prepad ekonomiky je miernejší než pôvodné očakávania. V aktualizácii prognózy bol zapracovaný lepší vývoj našej ekonomiky aj našich obchodných partnerov. Výrazne rýchlejšie reštartoval slovenský export, najmä vďaka automobilkám. Zároveň bol zapracovaný aj vplyv druhej vlny pandémie vo štvrtom kvartáli. Ekonomické ukazovatele zo štvrtého kvartálu indikujú, že tento vplyv bol v porovnaní s jarnou vlnou oveľa tlmenejší. Nezamestnanosť ešte mierne stúpla, priaznivejší bol však vývoj miezd.

V roku 2021 dosiahne rast HDP 4,3 %. Druhá vlna pandémie spomalí dynamiku oživenia v tomto roku. Aktualizácia prognózy predpokladá, že hoci má druhá vlna menší vplyv na ekonomiku, pretrvá dlhšie. Prognóza rastu slovenskej ekonomiky v 2021 je založená na predpoklade, že obmedzenia v súvislosti s pandémiou pretrvajú na súčasnej úrovni počas 1. štvrťroku a následne sa budú do 3. štvrťroku postupne zmierňovať približne na úroveň zo septembra 2020.

Pandémia sa negatívne dotkne aj ekonomík našich obchodných partnerov, zahraničný dopyt bude počas väčšiny roka slabší. Naopak rastu pomôže uvoľnenie miliardovej COVID rezervy na pomoc ekonomike a v druhej polovici roka už aj začiatok čerpania Plánu obnovy a odolnosti EÚ. Celkovo bude dynamika ekonomiky slabšia najmä v prvom štvrťroku, reštart tvorby pracovných miest sa tak odsúva až ku koncu roku. Dôsledkom bude mierny pokles zamestnanosti v roku 2021 o 0,2 %.

Ekonomika naberie od roku 2022 dynamiku najmä vďaka prostriedkom z EÚ. Aktualizácia prognózy počíta s čerpaním prostriedkov v rámci Plánu obnovy a odolnosti EÚ v objeme 5,8 mld. eur. Tie budú podporovať ekonomiku až do roku 2026. Zároveň do roku 2023 bude vrcholiť čerpanie prostriedkov z aktuálneho programového obdobia EÚ fondov. Zdroje z EÚ tak kompenzujú konsolidáciu verejných financií na úrovní 1 p.b. od roku 2022.

Viac informácií z IFP: https://bit.ly/3tFpBS5

 

Ministerstvo financií SR