Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

LINKA POMOCI PRE PROBLÉMY S HRANÍM

Aktualizované dňa: 31.01.2013 06:00

V nadväznosti na ustanovenie § 35 ods. 24 zákona č. 439/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejňuje telefónne číslo

na „LINKU POMOCI PRE PROBLÉMY S HRANÍM“, ktorá bude funkčná od 1.2.2013

 LINKA POMOCI PRE PROBLÉMY S HRANÍM 

0800 800 900

 

Linka pomoci je zriadená s cieľom prevencie a boja proti závislosti na hazardných hrách a je určená na pomoc nielen ľuďom, ktorí majú problémy s hraním, ale aj pre ich rodinných príslušníkov a známych, ktorí chcú spoločne nájsť východisko z problémov vzniknutých zo závislosti na hazardných hrách.

Telefónnu linku bude  prevádzkovať  Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, Bratislava. Centrum je špecializované zdravotnícke zariadenie pôsobiace v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí a je príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom zdravotníctva SR.

Linka pomoci je bezplatná s prevádzkovým časom pondelok až piatok od 9.00 hod do 17.00 hod  Mimo prevádzkových hodín bude k dispozícií záznamník. Ak sa praxou preukáže potreba zmeny prevádzkového času, prehodnotí sa jeho prispôsobenie volajúcim. Na linke pomoci budú pôsobiť špecialisti z Centra pre liečbu drogových závislostí, ktorí budú poskytovať poradenskú službu a pomôžu hľadať riešenia.

Telefónne číslo na Linku pomoci pre problémy s hraním sú povinní zverejniť prevádzkovatelia vybraných druhov hazardných hier na viditeľnom mieste na nimi prevádzkovaných zariadeniach bezodkladne.