Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

LINKA POMOCI PRE PROBLÉMY S HRANÍM

V nadväznosti na ustanovenie § 35 ods. 24 zákona č. 439/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejňuje telefónne číslo

na „LINKU POMOCI PRE PROBLÉMY S HRANÍM“, ktorá bude funkčná od 1.2.2013

 LINKA POMOCI PRE PROBLÉMY S HRANÍM 

0800 800 900

 

Linka pomoci je zriadená s cieľom prevencie a boja proti závislosti na hazardných hrách a je určená na pomoc nielen ľuďom, ktorí majú problémy s hraním, ale aj pre ich rodinných príslušníkov a známych, ktorí chcú spoločne nájsť východisko z problémov vzniknutých zo závislosti na hazardných hrách.

Telefónnu linku bude  prevádzkovať  Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, Bratislava. Centrum je špecializované zdravotnícke zariadenie pôsobiace v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí a je príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom zdravotníctva SR.

Linka pomoci je bezplatná s prevádzkovým časom pondelok až piatok od 9.00 hod do 17.00 hod  Mimo prevádzkových hodín bude k dispozícií záznamník. Ak sa praxou preukáže potreba zmeny prevádzkového času, prehodnotí sa jeho prispôsobenie volajúcim. Na linke pomoci budú pôsobiť špecialisti z Centra pre liečbu drogových závislostí, ktorí budú poskytovať poradenskú službu a pomôžu hľadať riešenia.

Telefónne číslo na Linku pomoci pre problémy s hraním sú povinní zverejniť prevádzkovatelia vybraných druhov hazardných hier na viditeľnom mieste na nimi prevádzkovaných zariadeniach bezodkladne.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. LINKA POMOCI PRE PROBLÉMY S HRANÍM

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.