Ivan Mikloš predstavil „Knihu reforiem“

Aktualizované dňa: 14.09.2005 06:00

Osem reforiem, ktoré znamenajú prílev zahraničných investícií, vytváranie nových pracovných miezd, či zvyšovanie ratingového hodnotenia Slovenska, obsahuje Kniha reforiem, ktorú s kolektívom spolupracovníkov predstavil verejnosti jej autor, podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš.

Útla, ale o to reformnejšia kniha má priblížiť reformy širokej občianskej verejnosti. Publikácia aj pomocou prehľadných grafov a tabuliek informuje o cieľoch jednotlivých reforiem. Súčasne prezentuje vplyv reforiem na rast nominálnych a reálnych miezd, vývoj reálnych dôchodkov alebo zamestnanosti.

„Výskumy verejnej mienky naznačujú, že i keď reformy priniesli isté ťažkosti, väčšina ľudí ich nechce vrátiť späť," uviedol pri hodnotení reforiem Ivan Mikloš. „To najpodstatnejšie, čo dali reformy Slovensku okrem postupného rastu životnej úrovne je návrat slušnosti do ekonomickej oblasti a tým aj celej spoločnosti,“ ocenil prínos zmien riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO Eugen Jurzyca.

Krstnými otcami knihy sa stali bývalý česko-slovenský minister privatizácie Tomáš Ježek a významná ekonomická kapacita František Okruhlica z bratislavskej Ekonomickej univerzity. „Želám Vám, aby tieto reformy priniesli úžitok všetkým, aj bohatým, aj chudobným," povedal pri krste Tomáš Ježek sypúc na novú ekonomickú literatúru symbolické dukáty s motívom Jánošíka.

Mikuláš Gera
vedúci Tlačového oddelenia

kniha_reforiem(obal).pdf
kniha_reforiem.pdf