Inštitút finančnej politiky MF SR bude viesť Juraj Valachy

Aktualizované dňa: 30.09.2021 14:30

Novým šéfom Inštitútu finančnej politiky (IFP) sa od 15. októbra stane ekonóm a dlhoročný uznávaný analytik Juraj Valachy. Na pozícii vystrieda doterajšieho riaditeľa Eduarda Hagaru. 

Juraj Valachy sa stáva v poradí 8. riaditeľom IFP. Jeho prioritou je nadviazať na kvalitnú analytickú prácu, ktorá je pre ekonomiku a verejné financie mimoriadne dôležitá.

 „S veľkou radosťou prichádzam pracovať na Inštitút finančnej politiky. Je to výnimočné miesto plné výnimočných ľudí, ktorí svojou prácou pomáhajú robiť vláde dobre informované rozhodnutia. Spoločne chceme pozitívne ovplyvňovať diskusiu a smerovanie verejných politík na Slovensku,“ povedal budúci riaditeľ IFP Juraj Valachy.

 Medzi jeho najväčšie priority bude patriť práca na zlepšenie udržateľnosti verejných financií.

„Trvalé zlepšenie ich stavu by malo priniesť zavedenie konceptu výdavkových limitov, čo je aj hlavnou výzvou pre celý inštitút. Budeme sa spoločne snažiť zlepšiť prezentáciu svojej práce navonok, no hlavne odborne odpovedať na všetky výzvy, ktoré pred nami stoja,“ zdôraznil Juraj Valachy.

Juraj Valachy sa na ministerstvo financií po rokoch vracia, keďže už v minulosti na IFP pôsobil. Vyštudoval štatistiku a pravdepodobnosť na Fakulte matematiky a fyziky UK v Bratislave. Doktorandské štúdium v ekonómii ukončil na CERGE-EI na Karlovej univerzite v Prahe. Od roku 2006 pracoval v bankovej oblasti ako ekonomický analytik. Patrí medzi uznávaných expertov na makroekonómiu a ekonometriu.

„Juraj je výborný ekonóm s bohatými skúsenosťami. Svojimi nápadmi a energiou určite prispeje k ďalšiemu rozvoju Inštitútu,“ povedal odchádzajúci riaditeľ Eduard Hagara. Ten pôsobil na ministerstve financií od roku 2012. Začínal na pozícii senior analytika Inštitútu finančnej politiky. Po roku prevzal zodpovednosť za Odbor daňových a fiškálnych analýz. Po trojročnom pôsobení v Medzinárodnom menovom fonde sa v roku 2019 stal riaditeľom Inštitútu finančnej politiky.

Ministerstvo financií ďakuje Eduardovi Hagarovi za dlhoročnú prácu a praje mu veľa úspechov v ďalšej kariére.


Ministerstvo financií SR