Inklúzia je pre nás dôležitou otázkou

Aktualizované dňa: 17.08.2021 12:00

Ministerstvo financií SR sa otázkou inklúzie aktívne zaoberalo už od začiatku tvorenia projektu Byť zdravý je výhra. Chceme zdôrazniť, že cieľom ministerstva financií bolo nájsť čo najlepšie, a zároveň bezpečné, spôsoby ako hendikepovaným ľuďom umožniť zúčastniť sa súťaže s reálnou možnosťou výhry. 

Už od spustenia registrácie sme hendikepovaným ľuďom umožnili, aby využili asistenta alebo iného človeka, ktorému dôverujú, aby im s prihlasovaním pomohol. Napríklad, keď hendikepovaný súťažiaci priamo nevlastní bankový účet, mohol zadať IBAN svojho blízkeho. 

Postup v prípade hendikepovaných osôb je špecifikovaný v dodatku č. 1, ktorý je zverejnený na webe mfsr.sk. Jeho finálnu verziu sme zverejnili ešte pred spustením samotného žrebovania.

https://www.mfsr.sk/files/archiv/21/Dodatok_c_1_k_statutu_ockovacej_premie.pdf

Slabozraké alebo nevidiace osoby môžu v prípade, ak je heslo vo vysielaní zobrazené, využiť na jeho zistenie asistenciu tretej osoby. V prípade, ak súťaží nepočujúca osoba alebo človek s iným postihnutím sluchu či vyjadrovania, na zistenie hesla a jeho zodpovedanie môže využiť asistenta.

V prípade, ak ide o súťažiaceho, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená v rozsahu potrebnom pre účasť na súťaži, môže ho automaticky zastúpiť jeho asistent. Ak ide o súťažiaceho, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý, a odkázaný na sprievodcu, ten je ho rovnako oprávnený v súťaži zastúpiť.

Ministerstvo financií upozorňuje na to, že každá výnimka z osobnej účasti súťažiacich predstavuje potenciálne riziko, že najzraniteľnejší súťažiaci sa stanú obeťou zneužitia zo strany podvodníkov. Napriek tomu ministerstvo financií v spolupráci s odborníkmi zvažujeme aj ďalšie možnosti inklúzie, avšak s primárnym dôrazom na to, aby sme hendikepovaných ľudí nevystavili riziku.

Chceme zároveň zdôrazniť, že heslo je potrebné uviesť len v prípade prémiových výhier (päť výhercov do týždňa). Intenzívne ale zvažujeme všetky spôsoby, ako hendikepovaným súťažiacim uľahčiť zodpovedanie hesla. Ďalších 10 125 výhier týždenne už nie je viazané na živý prenos RTVS (štandardné, základné, najnižšie výhry), a teda ani na zodpovedanie hesla.

Ministerstvo financií SR sa ďalšej diskusii o otázke inklúzie nebráni. MF SR ocení akýkoľvek konštruktívny návrh a je otvorené sa ním zaoberať.  

Ministerstvo financií SR