Indikátor spotrebiteľskej dôvery dosiahol najlepšiu úroveň za posledných osem rokov

Aktualizované dňa: 03.05.2005 06:00

Podľa aktuálnych údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, názory občanov na aktuálnu ekonomickú situáciu sú najpozitívnejšie za posledných takmer 8 rokov.

Tzv. "Indikátor spotrebiteľskej dôvery", ktorý vypracúva štatistický úrad každý mesiac, dosiahol v apríli 2005 najlepšiu hodnotu od septembra 1997. Indikátor približuje celkovú očakávanú spotrebiteľskú dôveru obyvateľstva, na základe názorov obyvateľov na predpokladaný vývoj finančnej situácie a úspor v ich vlastnej domácnosti a na vývoj ekonomiky a nezamestnanosti v štáte. " Rok od vstupu Slovenska do EÚ môžeme považovať nielen z ekonomického hľadiska za úspešný. Nepotvrdili sa "čierne scenáre" predstaviteľov strany SMER, ktorí zastrašovali obyvateľov, že ceny budú dramaticky rásť. Naopak napríklad ceny potravín v tomto období klesli. Uskutočnené reformy a vstup do EÚ mali pre Slovensko pozitívny vplyv v podobe rýchlejšieho ekonomického rastu, prílevu priamych zahraničných investícií, ako aj rastu zamestnanosti," zhodnotil minister.

"Aj vďaka integrácii Slovensko dosahuje trvalo udržateľný trvalý rast, ktorý sa začína pozitívne odrážať aj v príjmoch domácností" konštatoval Ivan Mikloš. "Dnes treba zabrániť tomu, aby reformy boli zrušené. Ich zrušenie by viedlo k premrhaniu nákladov a energie, ale najmä k zmareniu pozitívnych výsledkov, ktoré už občania začínajú vnímať" dodal minister.