Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Indikátor spotrebiteľskej dôvery dosiahol najlepšiu úroveň za posledných osem rokov

Podľa aktuálnych údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, názory občanov na aktuálnu ekonomickú situáciu sú najpozitívnejšie za posledných takmer 8 rokov.

Tzv. "Indikátor spotrebiteľskej dôvery", ktorý vypracúva štatistický úrad každý mesiac, dosiahol v apríli 2005 najlepšiu hodnotu od septembra 1997. Indikátor približuje celkovú očakávanú spotrebiteľskú dôveru obyvateľstva, na základe názorov obyvateľov na predpokladaný vývoj finančnej situácie a úspor v ich vlastnej domácnosti a na vývoj ekonomiky a nezamestnanosti v štáte. " Rok od vstupu Slovenska do EÚ môžeme považovať nielen z ekonomického hľadiska za úspešný. Nepotvrdili sa "čierne scenáre" predstaviteľov strany SMER, ktorí zastrašovali obyvateľov, že ceny budú dramaticky rásť. Naopak napríklad ceny potravín v tomto období klesli. Uskutočnené reformy a vstup do EÚ mali pre Slovensko pozitívny vplyv v podobe rýchlejšieho ekonomického rastu, prílevu priamych zahraničných investícií, ako aj rastu zamestnanosti," zhodnotil minister.

"Aj vďaka integrácii Slovensko dosahuje trvalo udržateľný trvalý rast, ktorý sa začína pozitívne odrážať aj v príjmoch domácností" konštatoval Ivan Mikloš. "Dnes treba zabrániť tomu, aby reformy boli zrušené. Ich zrušenie by viedlo k premrhaniu nákladov a energie, ale najmä k zmareniu pozitívnych výsledkov, ktoré už občania začínajú vnímať" dodal minister.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Indikátor spotrebiteľskej dôvery dosiahol najlepšiu úroveň za posledných osem rokov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.