Hospodárime lepšie, firmám sa darilo

Aktualizované dňa: 21.10.2021 17:00

Vládne opatrenia na boj s koronakrízou boli efektívne. Štát v roku 2020 vytvoril podmienky pre firmy, aby sa cez krízu neprepadli do strát. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov o hospodárení verejných financií, ktoré dnes zverejnil Eurostat.

Podľa aktuálneho oznámenia Eurostatu dosiahlo Slovensko v roku 2020 deficit verejných financií na úrovni -5,5%. V prvom oznámení, publikovanom na jar, malo Slovensko deficit vo výške -6,2%. Slovensko tak malo jednu z najväčších revízií výšky deficitu oproti prvému oznámeniu.

Slovensko v roku 2020 dosiahlo dlh na úrovni 59,7%. Opäť ide o lepší výsledok oproti aprílovej správe, kde sa počítalo s výškou 60,6%. Slovensko si tak polepšilo a vypadlo zo zoznamu krajín, u ktorého je pomer verejného dlhu vyšší ako 60% HDP.

Najväčší vplyv na zlepšení hospodárenia mal zvýšený príjem z daní až o takmer 521 miliónov eur, čo potvrdzuje funkčnosť vládnych opatrení na záchranu ekonomiky počas pandémie. Pôvodne sa očakával prepad korporátnych príjmov podobný ako v kríze v roku 2009. Aktuálne čísla ale naznačujú, že korporátna daň ostala takmer na úrovniach roku 2019. Pre porovnanie, vláda na boj s pandémiou dala doteraz deväťkrát viac oproti tomu, koľko na protikrízovú pomoc vynaložil štát v rokoch 2009-2010.

Samotná povolebná hospodárska politika zlepšila dlhodobú udržateľnosť verejných financií o 0,7 % HDP. V najnovšej správe to potvrdzuje aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Ministerstvo financií SR ale dlhodobo upozorňuje na nevyhnutnosť prijatia zákona o dlhovej brzde a ďalších reforiem verejnej správy.

 

Ministerstvo financií SR