Heger na ECOFIN-e: Plány obnovy majú pomôcť Slovensku i Európe

Aktualizované dňa: 16.02.2021 15:00

Podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger predstavil v utorok na Rade ECOFIN slovenský Plán obnovy a odolnosti. Prioritami plánu sú oblasť vzdelávania, zdravotníctva, zelenej ekonomiky, efektívnosti štátu a verejných služieb, vedy, výskumu a inovácií. Realizáciou plánu obnovy má Slovensko opäť začať dobiehať vyspelé štáty Európskej únie v kvalite života a životnej úrovni.

Od januára 2021 je na Rade ECOFIN témou aj nástroj obnovy a odolnosti. Minister financií Eduard Heger spolu s ministrami financií Fínska a Poľska predstavili priority a skúsenosti s prípravou svojich národných plánov.

Minister Heger ocenil na pláne obnovy previazanosť investícií s reformami, čo je tiež vítaný stimul pri plnení programového vyhlásenia vlády, a to zvlášť v čase, keď je ekonomika zasiahnutá silnou pandémiou. Predstavil priority v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, zelenej ekonomiky, efektívnosti štátu a verejných služieb, vedy, výskumu a inovácií.

Špecificky sa venoval téme verejných financií, kde prezentoval ciele prorastovej daňovej reformy, ale aj nástroje, ktoré pomôžu udržať zdravé verejné financie, ako sú výdavkové stropy, rozpočtovanie založené na výkonoch a cieľoch, ale aj posilnenie princípov hodnoty za peniaze. Nezanedbateľnou súčasťou týchto iniciatív je aj boj proti daňovým únikom.

Cieľom plánu sú v prvom rade ľudia, ktorí sú zdraví a pripravení na výzvy 21. storočia; je to ekonomika, ktorá je zelená a zároveň postavená na inováciách; je to štát, ktorý je moderný a efektívny a vzbudzuje dôveru svojich občanov,“ povedal minister Heger.

Dotkol sa aj relatívne krátkeho časového rámca, ktorý je vyhradený na prípravu plánov obnovy, keď potrebná legislatíva bola uzatvorená až vo februári tohto roka. Termín na odovzdanie plánov je pritom stanovený na koniec apríla 2021.

Na záver sa poďakoval Európskej komisie za spoluprácu. Slovensko podľa jeho slov chce „byť zodpovedným partnerom členským štátom EÚ a európskym inštitúciám a chce aj pomocou plánu obnovy prispieť k tomu, aby Európa bola  v globálnom kontexte silnejšia“.

 

Ministerstvo financií SR