Európska komisia známkovala rozpočty

Aktualizované dňa: 20.11.2019 12:16

Tak ako každý rok, hodnotí aj teraz Európska komisia (EK) návrhy rozpočtových plánov jednotlivých krajín eurozóny. Jedenásť štátov predložilo rozpočty, ktoré sú podľa komisie viac či menej v súlade s kritériami Paktu stability a rastu. Pri ďalších štyroch krajinách, medzi ktorými je okrem Fínska, Slovinska a Portugalska aj Slovensko je možnosť, že nenaplnia požadované kritériá na 100%. Najhoršie spomedzi všetkých komisia zhodnotila rozpočty Francúzska, Španielska, Belgicka a Talianska.
 
Pokles ekonomického rastu, externé prostredie a množstvo „predvolebnej“ legislatívy spôsobili, že rozpočet Slovenska na budúci rok nie je podľa EK úplne v súlade s požadovanými pravidlami. Aj napriek tomu komisia rozpočet akceptovala a dala mu zelenú. Pri hodnotení štrukturálneho salda, ako aj výdavkového pravidla EK identifikovala riziko odchýlenia. Zároveň však vyzdvihla, že náš dlh je bezpečne pod hranicou 60% HDP.
 
„Je to úplne pochopiteľné a vzhľadom na aktuálnu situáciu sme podobné hodnotenie komisie očakávali. Mojim cieľom je, aby bol rozpočet schválený a nerobili sa v ňom už ďalšie zmeny, ktoré by znamenali zvýšenie deficitu na budúci rok. Stále máme zdravé verejné financie a ak sa neprejaví „predvolebná kreativita“ poslancov Národnej rady, dosiahne budúcoročný deficit 0,49% HDP“, uviedol na margo hodnotenie minister financií Ladislav Kamenický.

Hodnotenie komisie dáva jednotlivým krajinám informácie o tom, kde sú možné riziká v nedodržaní pravidiel. Avšak ani toto hodnotenie komisie nemusí dávať skutočný obraz o tom, ako sa napokon plán tej ktorej krajiny naplní, či nenaplní.

O návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky budú poslanci Národnej rady SR rokovať už na najbližšej schôdzi, ktorá začne 26.novembra 2019.

Viac info tu: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6296


Tlačový odbor
Ministerstvo financií