Ekonomika stúpne tento rok o 3,3 %

Aktualizované dňa: 24.03.2021 14:00

Slovenská ekonomika stúpne podľa najnovšej makroprognózy Inštitútu finančnej politiky v roku 2021 o 3,3 %. Druhá vlna prinesie nižšie straty, export ostane stabilný. Stabilný ostáva aj trh práce, v druhej polovici roka by už mal tvoriť aj nové pracovné miesta. Po ústupe pandémie stúpne ekonomika v roku 2022 o 6,3 % aj vďaka prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti EÚ. V 2023 bude ekonomika podporená aj vďaka dočerpaniu EÚ fondov.

Miernejší ekonomicky rast HDP očakávame z dôvodu, že veľkú časť straty z prvej vlny pandémie slovenská ekonomika dobehla už v minulom roku. Ďalším dôvodom je druhá vlna pandémie. Za poklesom je nižšia spotreba domácnosti. Hnacím motorom ekonomického rastu bude čistý export. Spotreba domácnosti bude naopak pod tlakom. Podporným faktorom pre domáci dopyt je aj vyššia vládna podpora.

Zahraničný dopyt zostáva odolný a darí sa najmä automobilovej výrobe. V dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie zaostávajú služby a stavebníctvo.

Pomôže plán obnovy

Trh práce ostáva v roku 2021 stabilný. Druhá vlna pandémie sa dotkne zamestnanosti výrazne menej ako prvá. Začiatkom roka mierne klesne zamestnanosť, najmä v službách a stavebníctve. Predpokladáme, že k oživeniu na trhu práce príde už v druhom polroku vďaka zlepšeniu pandemickej situácie, uvoľňovaniu protiepidemických obmedzení spolu s postupujúcou vakcináciou. V roku 2022 príde do ekonomiky silnejší impulz v podobe investícií z Plánu obnovy a odolnosti SR, čo prispeje k obnove a tvorbe nových pracovných miest.

Vďaka čerpaniu prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti EÚ očakávajú analytici IFP v roku 2022 rast slovenskej ekonomiky na úrovni 6,3 %. Po ústupe pandémie predpokladáme obnovenie spotrebiteľskej dôvery a s ňou aj rast domáceho dopytu. Pokles ekonomickej neistoty zvýši súkromné investície. K tým sa pridajú aj vládne investície v predpokladanom objeme viac než 1 mld. eura. Tie budú podporovať ekonomiku až do roku 2026 celkovou sumou 6,1 mld. eura. V roku 2023 podporí ekonomiku aj čerpanie EÚ fondov.

Vyjadrenie riaditeľa odboru makroekonomických analýz a prognóz Inštitútu finančnej politiky Branislava Žúdela: TU

 

Ministerstvo financií SR