Editovateľné PDF tlačivá k priznaniam k dani z nehnuteľnosti, za psa a za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty

Aktualizované dňa: 09.01.2017 06:00

Ministerstvo financií SR zverejnilo na webovom sídle /sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/ vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, ktoré si môžu daňovníci stiahnuť v editovateľnom PDF formáte a vyplniť na svojom počítači.

Vzory priznania sa oproti minulému roku nezmenili, takže daňovníci môžu použiť pri vyplnení priznania aj iné zdroje tlačiva. Editovateľný vzor priznania v PDF je vhodné použiť napríklad pri obsiahlejšom a opakovanom vypĺňaní údajov. Je určené na písomné podanie správcovi dane, takže po vyplnení ho daňovník vytlačí a doručí správcovi dane osobne alebo poštou. Na elektronickú komunikáciu daňovníka a správcu dane, a teda aj podanie elektronického priznania, je vytvorený informačný systém Dátové centrum obcí a miest (IS DCOM – www.dcom.sk), alebo je možné využiť podanie cez samostatné elektronické služby miest, ktoré sú zverejnené na ich webových sídlach alebo cez Ústredný portál verejnej správy na www.slovensko.sk (komunikácia prostredníctvom vytvorenej schránky občana a elektronického občianskeho preukazu).

Pripomíname, že termín na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti je v prípade nadobudnutej nehnuteľnosti, predanej nehnuteľnosti počas roka 2016 alebo k iným skutočnostiam súvisiacich so vznikom, zmenou alebo zánikom daňovej povinnosti do 31.1.2017.