Dobré správy pre štátnu kasu, daňová prognóza na roky 2020-2024

Aktualizované dňa: 29.09.2021 14:00

Ministerstvo financií SR prichádza s dobrou správou v podobe najnovšej daňovej prognózy. Na začiatku pandémie boli odhady o výpadku príjmov za rok 2020 na urovní približne 2 miliardy eur, ktoré vychádzali z predpokladov o vývoji daní počas krízy 2009. Dnes už môžeme takmer s určitosťou povedať, že štát na daniach o toľko neprišiel. Najnovšia daňová prognóza totiž hovorí o minimálnom výpadku na daňových príjmoch vo výške len 42 miliónov eur.

Ďalším významným pozitívom je, že daňové príjmy by mali rásť aj za rok 2021 o robustných 5 % a to aj napriek spomaleniu ekonomiky vplyvom tretej vlny pandémie. Nasledujúce roky by mali dokonca daňové príjmy vzrásť až o 7 %, najmä vďaka dočerpaniu fondov EÚ z končiaceho programového obdobia a vďaka Plánu obnovy a odolnosti SR.

Najväčší pokles v daňovo odvodových príjmoch prirodzene evidujeme v najviac zasiahnutých odvetviach pandémiou, ako sú gastro, hotelierstvo a oblasť umenia. Prepad sa týkal hlavne korporátnej dane. Dlhodobý pohľad na čísla však ukazuje, že tieto sektory sa na zaplatenej korporátnej dani nepodieľali výrazným podielom ani pred príchodom pandémie. Z pohľadu veľkosti firiem, najväčší prepad dane zaznamenali malé firmy s tržbami do 100 tis. eur. Tie poklesli až o 25 %, no tvoria len malý podiel na celkovej dani.

Druhou významnou aktualizáciou je pozitívny vývoj DPH. Silná DPH v druhom kvartáli 2021 sa podpísala pod 7 %-ný medziročný rast výnosu a návrat k predkrízovým hodnotám. Silnejší rast DPH reflektuje rast efektívnej daňovej sadzby nad rámec výnosu, ktorý bol predpokladaný na základe makroekonomických veličín.

Vývoj na trhu práce v druhom kvartáli 2021 nepriniesol výraznejšie prekvapenia. Výnos dane z príjmov fyzických osôb, sociálnych a zdravotných odvodov sa vyvíjal v súlade s júnovou prognózu. S nástupom tretej vlny sa však očakáva spomalenie na konci roku 2021, čo sa premieta do nižšieho očakávaného výnosu. Naopak, silnejšie zotavovanie trhu práce v ďalších rokoch zvyšuje očakávané príjmy.

Viac informácií ako aj kompletnú daňovú prognózu IFP nájdete: TU

 


Ministerstvo financií SR