Daňová prognóza IFP – zabrala pomoc vlády

Aktualizované dňa: 15.02.2021 17:00

Vďaka stabilnejšiemu trhu práce a domácej spotrebe je výpadok príjmov citeľne nižší, ako sa očakávalo. Daňovo-odvodové príjmy v roku 2020 klesnú o 715 mil. eur, čo predstavuje pokles iba o 2,5 %.  K stabilizácii vývoja daní prispeli aj vládne opatrenia.  Lepší vývoj ekonomiky sa prejavil v domácej spotrebe, ktorá sa na rozdiel od susedných krajín medziročne neprepadla.

Predošlé odhady, dosahujúce výpadok príjmov 2 mld. eur z apríla 2020, sa vďaka lepšej ekonomickej situácii nenaplnili. V porovnaní s predchádzajúcimi prognózami je výpadok príjmov citeľne nižší, najmä vďaka stabilnejšiemu trhu práce a domácej spotrebe. Nižší výber daní pocíti najmä štátny rozpočet cez výpadok korporátnej dane, čo spôsobilo ochladenie domáceho a zahraničného dopytu počas uzatvorenia ekonomík. Pozitívnou správou je, že konečný výpadok firemnej dane sa môže ešte zmierniť, ak sa pozitívny vývoj z druhej polovice roka 2020 doma i v zahraničí pretaví aj do ziskov.

Prvotné pesimistické očakávania o výpadku príjmov sa vďaka vývoju daní zo spotreby a trhu práce nenaplnili, k čomu prispeli aj vládne opatrenia. Trh práce zaznamenal iba mierny pokles pre obmedzenia najmä v sektore služieb. Svižné oživenie obchodných partnerov a udržanie aktivity v priemysle zabránilo výraznejšiemu rastu nezamestnanosti. Lepší vývoj v ekonomike sa naplno prejavil v domácej spotrebe, ktorá sa na rozdiel od susedných krajín medziročne neprepadla.

Výnos dane z pridanej hodnoty (DPH) sa udržal na úrovni roka 2019, čo môžeme pripísať aj rozmachu nákupov cez internet, rastu bezhotovostných platieb, či presunu spotreby zo sektorov s historicky vyššou daňovou medzerou (napr. kaviarne, pohostinstvá, reštaurácie) do maloobchodu podporeného zavedením eKasy.

Pokračujúce pandemické opatrenia tlmia ekonomickú aktivitu. S predpokladaným postupným uvoľňovaním opatrení a rozšírením očkovania nadviaže rast príjmov daní z trhu práce a spotreby na vyššiu ekonomickú aktivitu. Výnimkou budú príjmy z korporátnej dane, kde rast firemných ziskov sčasti zredukujú daňovo uznateľné hospodárske straty za rok 2020.

V najbližších rokoch očakávame rast daňových príjmov každoročne o približne 1 až 1,5 mld. eur, čo zodpovedá medziročnému rastu okolo 4 %. S takýmto rastom daňových základní počíta aj aktuálna makroekonomická prognóza (TU). V daňovej prognóze sa uvažuje so stabilnou úspešnosťou výberu daní, ekonomiku by už mohli podporiť aj investície z Plánu obnovy a odolnosti EÚ.

Prognózu daňových a odvodových príjmov na roky 2020 až 2024 nájdete: TU
Vyjadrenie ministra financií nájdete: TU


Ministerstvo financií SR