Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Čerpanie ŠF a KF k 31.1.2024

Aktualizované dňa: 21.02.2024 13:15

Z celkového záväzku 10 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (14,5 mld. EUR) boli k 31.01.2024 schválené prostriedky vo výške 13,11 mld. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 90,42 %. Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť na EK do konca roka 2024 oprávnené výdavky v minimálnej výške 2,05 mld. EUR.

Európska komisia potvrdila Slovenskej republike listom zo dňa 15.01.2024 ukončenie pomoci pre Sektorový operačný program Priemysel a služby. Ide o uzatvorenie posledného programového dokumentu Slovenskej republiky z programového obdobia 2004 – 2006, ktorému 08.12.2023 začína plynúť 3-ročné archivačné obdobie. Celkové čerpanie výdavkov za SOP Priemysel a služby dosiahlo úroveň 92,15 % z alokácie stanovenej na operačný program. Ukončením pomoci pre Sektorový operačný program Priemysel a služby Slovenská republika uzatvorila programové obdobie 2004 - 2006.

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch