Centrum pre finančné inovácie a NBS spúšťajú konzultáciu k regulačnému sandboxu

Aktualizované dňa: 22.06.2020 15:00

Centrum pre finančné inovácie (CFI) zriadené Ministerstvom financií SR dlhodobo pracuje na opatreniach na zlepšenie prostredia pre finančné inovácie na Slovensku. Jedným z opatrení ktoré CFI identifikovalo a podrobne zanalyzovalo a ktoré by mohli výraznou mierou prispieť k zvýšeniu atraktivity Slovenského FinTech prostredia je aj zriadenie regulačného Sandboxu. Regulačný Sandbox predstavuje možnosť testovať finančné inovácie pod dohľadom orgánu dohľadu a možnosť počas niekoľkých mesiacov opakovane konzultovať s expertmi NBS z rôznych oblastí uskutočnenie inovatívnych riešení. Cieľom je aby bol dosiahnutý súlad s reguláciou a aby inovatívne produkty prispeli k rozvoju finančných služieb a zároveň, aby bol chránený finančný spotrebiteľ a stabilita finančného trhu.

Národná banka Slovenska v spolupráci s Centrom pre finančné inovácie pri Ministerstve financií SR zverejnila konzultačný materiál k regulačnému Sandboxu (https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-tlacovej-spravy/_nbs-spusta-verejnu-konzultaciu-k-regulacnemu-sandboxu).

Cieľom tejto konzultácie je zistiť, či na Slovensku existuje dopyt po Sandboxe a ktorá jeho konkrétna podoba je najvhodnejšia pre podnikateľské prostredie Slovenska.

Konzultačný dokument je zverejnený na: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Fintech/regulacny-sandbox.pdf

Konzultačný formulár je zverejnený na: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wmmLs4VdVk2Ck76ejNlXB6o9JTEOM0FMv6kJdySu1TVUQVFHSU0yU0JaTVdCWTkxTElUWkpES1I0VS4u
 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR