Aké zmeny priniesla novela zákona o vlastníctve bytov? Čo sa mení v súvislosti s domovým poriadkom?

Aktualizované dňa: 06.02.2020 12:59

Stále častejšie sa na Ministerstvo financií SR obracajú majitelia bytov a nebytových priestorov, resp. spoločenstvá vlastníkov bytov, v súvislosti s novelou zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá je platná od začiatku februára 2020. Hlavnou témou je právna úprava domového poriadku. Právnici MF SR preto pripravili podrobnú informáciu a vysvetlenie, v ktorom sú zároveň zodpovedané najčastejšie otázky k tejto téme. V skratke môžeme povedať, že pre spoločenstvo vlastníkov ani pre správcu zo zákona o vlastníctve bytov nevyplýva vo vzťahu k domovému poriadku iná povinnosť, než je zverejnenie domového poriadku na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome, ak ho vlastníci schválili v súlade so zákonom o vlastníctve bytov. Ak máte ďalšie otázky, alebo sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, prečítajte si všetky informácie tu: https://www.mfsr.sk/sk/ministerstvo/legislativa-majetkove-pravo/majetkove-pravo/vlastnictvo-bytov-nebytovych-priestorov/stanovisko-k-domovemu-poriadku/

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR