Aj 1 mesiac lepšieho riadenia SK dokáže prinesiesť úsporu štátu 4 mil. EUR.

Aktualizované dňa: 05.01.2021 14:45

Aj jeden mesiac lepšieho riadenia Slovenskej konsolidačnej dokáže prinesiesť úsporu štátu 4 milióny EUR.

Tri týždne pred svojou výmenou (dňa 29.10.2020) staré vedenie Slovenskej konsolidačnej a.s. podpísalo  zmluvu na dodávku IT služieb. Podľa nej maximálna cena mohla dosiahnuť až 8,2 mil. eur.

S podporou odborníkov z ministerstva financií sme súťaž a zmluvu skontrolovali a následne požiadali dodávateľa  o zníženie ceny,“ povedal nový generálny riaditeľ Slovenskej konsolidačnej Marián Janočko.

Výsledkom rokovaní je dodatok k zmluve, ktorý maximálnu cenu za dodávku obmedzí na polovicu, konkrétne na 4,1 miliónov eur. Okamžitá úspora pri jednotlivých častiach dodávky bude 1,2 milióna eur, čo znamená okamžitú úsporu približne 25 percent. To všetko pri rovnako dobrom riešení pre štát, bez zmeny opisu predmetu zákazky alebo funkčností systému.

Samotné zníženie ceny spočíva v poskytnutej zľave, ale aj v zefektívnení procesov pri dodávke systému, dodaní niektorých funkcionalít alternatívnym spôsobom, alebo sa na základe vzájomného dialógu s dodávateľom dodajú jednoduchšie. Takisto sa nebudú objednávať naviac práce, ktoré by bolo síce pekné v systéme mať, ale bolo by to z pohľadu nákladov neefektívne.

Preverovanie starých zmlúv a súčasne nastavenie férových cien a férových obchodných štandardov medzi súkromnými firmami a verejnými inštitúciami je presne to, čo Slovensko dnes akútne potrebuje. Aj v prípade tejto zmluvy vidíme, že za menej peňazí je možné dostať viac muziky pri obojstrannej spokojnosti. Som rád, že nové vedenie tejto štátnej akciovej spoločnosti správne pochopilo to, čo od neho očakávam," povedal minister financií Eduard Heger.

Výsledkom mesačného pôsobenia nového manažmentu v Slovenskej konsolidačnej tak bude ušetrenie viac ako 4 miliónov EUR a súčasne dodávka nového, automatizovaného informačného systému na správu a vymáhanie pohľadávok, ktorý v konečnom dôsledku ušetrí finančné a ľudské zdroje na vymáhanie pohľadávok štátu, zvýši vymáhateľnosť a výťažnosť pohľadávok štátu a tým efektívnejšie spravovanie štátnych peňazí.

Samotný dodatok nájdete na: https://www.crz.gov.sk/data/att/2669536.pdf

 

Ministerstvo financií SR