Agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom

Aktualizované dňa: 08.11.2019 22:00

Ďalšia ratingová agentúra zverejnila svoje hodnotenie Slovenska. Agentúra FitchRatings potvrdila Slovenskej republike rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom.

Medzinárodná ratingová agentúra FitchRatings uviedla, že hlavné faktory, ktoré viedli k pozitívnemu hodnoteniu krajiny boli najmä stabilný prílev priamych zahraničných investícií, priaznivá štruktúra zahraničného dlhu SR a jej inštitucionálna sila. Priaznivým faktorom bol tiež dobre kapitalizovaný a likvidný bankový sektor.  
 
Na druhej strane, pozíciu SR v hodnotení oslabuje fakt, že vysoká miera slovenskej ekonomiky je závislá na automobilovom priemysle a vyhliadky hospodárskeho rastu Nemecka sú stagnujúce. V dôsledku poklesu čistého vývozu sa v 2Q 2019 spomalil rast reálneho HDP na 2%, pričom FitchRatings predpovedá rast reálneho HDP na rok 2019 – 2,5% a v 2020 – 2,7%.
 
Krátkodobé riziká pre slovenský automobilový priemysel, súvisiaci s prepojením na nemecký dodávateľský reťazec, Brexit a americká proexportná politika sú podľa FitchRatings pre Slovensko zvládnuteľné.


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR