Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia financovania EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF na programové obdobie 2021 - 2027, verzia 1.0

Stratégia financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 - 2027 bola schválená uznesením vlády SR č. 267 z 12. apríla 2022.

Cieľom materiálu je vytvorenie jednotnej stratégie pre stanovenie podielu jednotlivých zdrojov financovania operácií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu na spravodlivú transformáciu, Kohézneho fondu, Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu, štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných zdrojov prijímateľov z verejného a súkromného sektora v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu a cieľa Európska územná spolupráca programového obdobia 2021 – 2027.