Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Stratégia financovania EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF na programové obdobie 2021 - 2027, verzia 1.0

Stratégia financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 - 2027 bola schválená uznesením vlády SR č. 267 z 12. apríla 2022.

Cieľom materiálu je vytvorenie jednotnej stratégie pre stanovenie podielu jednotlivých zdrojov financovania operácií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu na spravodlivú transformáciu, Kohézneho fondu, Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu, štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných zdrojov prijímateľov z verejného a súkromného sektora v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu a cieľa Európska územná spolupráca programového obdobia 2021 – 2027. 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2021 - 2027
  4. Stratégia financovania EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF na programové obdobie 2021 - 2027
  5. Stratégia financovania EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF na programové obdobie 2021 - 2027, verzia 1.0

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.