Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č.1 /2017-U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom roka 2017 pre používateľov ISUF

Cieľom predmetného usmernenia je zabezpečiť plynulý efektívny proces ukončenia bežného účtovného obdobia  kalendárneho roka 2017 a otvorenia nasledujúceho účtovného obdobia kalendárneho roka 2018 a súčasne  zabezpečiť uzavretie účtovných kníh v ISUF a dodržanie termínov na predloženie účtovnej závierky a finančných výkazov k 31.12.2017.

Usmernenie nadobúda účinnosť 22.12.2017.