Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 5.2

Zmeny v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 5.2 sa týkajú najmä:

  • zjednodušenia finančného riadenia pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika zavedením technických súhrnných žiadostí o platbu;
  • špecifikovanie pozastavenia lehôt pre výkon administratívnej kontroly v prípade, ak je v rámci schvaľovacieho procesu vykonávaná kontrola na mieste;
  • doplnenie príloh 3c, 3d, 9b, 8b;
  • aktualizácie príloh 7a, 7b, 7c, 12a – 12g, 17;
  • odstránenie prílohy 7d.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, resp. na vládny audit.

Materiál nadobúda platnosť 15.06.2010.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 5.2 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 15.06.2010.

Publikovanie a otváranie XML súborov