Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 1/2011-U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom roka 2011 pre používateľov ISUF

Cieľom tohto usmernenia je zabezpečiť plynulý efektívny proces ukončenia bežného účtovného obdobia kalendárneho roka 2011 (ďalej len rok N) a otvorenia  nasledujúceho účtovného obdobia kalendárneho roka 2012 (ďalej len rok N+1) a súčasne  zabezpečiť uzavretie účtovných kníh v ISUF a dodržanie termínov na predloženie účtovnej závierky a finančných výkazov k 31.12.2011 (31.12.roka N).