Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Manuál 1-2022 - M k elektronickému schvaľovaniu účtovných zápisov v ISUF

V nadväznosti na novelu zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2022, ktorou sa umožňuje elektronické podpisovanie účtovných dokladov sa pristúpilo v rámci účtovného systému ISUF k elektronickému schvaľovaniu účtovných zápisov zaznamenaných v účtovných knihách v ISUF. Elektronické schvaľovanie účtovných zápisov v ISUF tak umožňuje zefektívnenie práce na PJ a CO. 

Manuál verzia 1.0 nadobúda účinnosť dňa 22.3.2022.