Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Manuál 1-2022 - M k elektronickému schvaľovaniu účtovných zápisov v ISUF

V nadväznosti na novelu zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2022, ktorou sa umožňuje elektronické podpisovanie účtovných dokladov sa pristúpilo v rámci účtovného systému ISUF k elektronickému schvaľovaniu účtovných zápisov zaznamenaných v účtovných knihách v ISUF. Elektronické schvaľovanie účtovných zápisov v ISUF tak umožňuje zefektívnenie práce na PJ a CO. 

Manuál verzia 1.0 nadobúda účinnosť dňa 22.3.2022. 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Kohézny fond
  5. Manuály sekcie európskych fondov
  6. Manuály vydané v roku 2022
  7. Manuál 1/2022 - M k elektronickému schvaľovaniu účtovných zápisov v ISUF

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.