Záverečné správy subjektov územnej samosprávy zapojených do projektu

 

Záverečné správy predstavujú posledný výstup projektu. Cieľom Záverečnej správy je prezentovať:

  • informácie o pokroku v porovnaním s údajmi obsiahnutými vo vstupnej správe;
  • informácie o jednotlivých realizovaných výstupoch počas trvania projektu na každom jednom pilotnom subjekte územnej samosprávy;
  • odporúčania pre individuálne subjekty územnej samosprávy z hľadiska ďalšej implementácie programového rozpočtovania.

 Prehľad Záverečných správ podľa subjektov zapojených v projekte:

  • OBCE
  • KRAJSKÉ MESTÁ
  • OKRESNÉ MESTÁ
  • VÚC