Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dotácie

Ministerstvo financií oznamuje spustenie webového sídla dotacie.mfsr.sk, ktorého účelom je pomôcť žiadateľom o dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR s vyplnením žiadostí o dotáciu a zlepšiť komunikáciu ministerstva so žiadateľmi a príjemcami dotácií.

Ministerstvo žiada, aby uchádzači o dotáciu vyplňovali tlačivo žiadosti v elektronickej forme na webovom sídle dotacie.mfsr.sk a takto vyplnené tlačivo poslali poštou na adresu ministerstva. Pri posudzovaní žiadostí ministerstvo prihliada na vecnú a formálnu správnosť žiadosti, pričom bude zohľadňovať aj spôsob jej vyplnenia.

Elektronické tlačivo žiadosti je účinnou pomôckou pre správne vyplnenie žiadosti v súlade s Výnosom číslo 26825/2005 - 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR.

Zároveň sú na tejto adrese všetky potrebné informácie k podávaniu žiadostí, použitiu a zúčtovaniu poskytnutých dotácií a odpovede na často kladené otázky.

Rok 2020

 • + Dotácie v roku 2020

  • Oznámenie
  • Poskytnuté dotácie
  • Výzva

Rok 2019 

 • + Zúčtovanie za rok 2018

  • Oznámenie príjemcom dotácie o zúčtovaní dotácií za rok 2018

Rok 2018

 • + Zúčtovanie za rok 2017

  • Oznámenie príjemcom dotácie o zúčtovaní dotácií za rok 2017

Rok 2017

 • + Dotácie v roku 2017

  • Výzva
  • Poskytnuté dotácie
 • + Zúčtovanie za rok 2016

  • Oznámenie príjemcom dotácie o zúčtovaní dotácií za rok 2016

Rok 2016

 • + Dotácie v roku 2016

  • Podávanie žiadostí o dotácie v roku 2016
  • Poskytnuté dotácie
 • + Zúčtovanie za rok 2015

  • Oznámenie príjemcom dotácie o zúčtovaní dotácií za rok 2015

Rok 2015

 • + Zúčtovanie za rok 2014

  • Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007913/2015-442 na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2014
  • Oznámenie obciam o zúčtovaní a finančnom vysporiadaní rozpočtových vzťahov s kapitolou štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2014