Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dotácie

Ministerstvo financií poskytuje dotácie podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č.26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119

Všetky bližšie informácie k podávaniu žiadostí, použitiu a zúčtovaniu poskytnutých dotácií a odpovede na často kladené otázky sú k dispozícii na webovom sídle https://dotacie.mfsr.sk/ 

Rok 2023

 • + Zúčtovanie za rok 2022

  • Oznámenie príjemcom o zúčtovaní za rok 2022
 • + Zúčtovanie za rok 2021

  • Oznámenie príjemcom o zúčtovaní za rok 2021

Rok 2022

 • + Dotácie v roku 2022

  • Poskytnuté dotácie

Rok 2021

 • + Dotácie v roku 2021

  • Poskytnuté dotácie
 • + Zúčtovanie za rok 2020

  • Oznámenie príjemcom o zúčtovaní za rok 2020

Rok 2020

 • + Dotácie v roku 2020

  • Oznámenie
  • Poskytnuté dotácie
  • Výzva
 • + Zúčtovanie za rok 2019

  • Oznámenie príjemcom o zúčtovaní za rok 2019

Rok 2019 

 • + Zúčtovanie za rok 2018

  • Oznámenie príjemcom dotácie o zúčtovaní dotácií za rok 2018

Rok 2018

 • + Zúčtovanie za rok 2017

  • Oznámenie príjemcom dotácie o zúčtovaní dotácií za rok 2017

Rok 2017

 • + Dotácie v roku 2017

  • Výzva
  • Poskytnuté dotácie
 • + Zúčtovanie za rok 2016

  • Oznámenie príjemcom dotácie o zúčtovaní dotácií za rok 2016

Rok 2016

 • + Dotácie v roku 2016

  • Podávanie žiadostí o dotácie v roku 2016
  • Poskytnuté dotácie
 • + Zúčtovanie za rok 2015

  • Oznámenie príjemcom dotácie o zúčtovaní dotácií za rok 2015

Rok 2015

 • + Zúčtovanie za rok 2014

  • Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007913/2015-442 na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2014
  • Oznámenie obciam o zúčtovaní a finančnom vysporiadaní rozpočtových vzťahov s kapitolou štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2014