február 2008

Koronavírus-opatrenia MF SR
Koronavírus-opatrenia FS SR

Príjmy
3 348 628 €

Výdavky
5 062 770 €

Saldo
-1 714 142 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP